Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 8659

Zarządzenie nr 23/2011 Wójta Gminy Kadzidło

z dnia 31 marca 2011r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 2 pkt 1 Uchwały Nr III/8/10 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kadzidło na rok 2011 postanawia się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2011 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Budżet po stronie dochodów i wydatków wynosi:

1. Dochody w łącznej kwocie 35 633 955,24 zł. z tego :

a) bieżące w kwocie 28 784 805,24 zł.

b) majątkowe w kwocie 6 849 150,00 zł.

2. Wydatki w łącznej kwocie 36 748 106,06 zł. z tego :

a) bieżące w kwocie 28 046 448,03 zł.

b) majątkowe w kwocie 8 701 658,03 zł.

3. Deficyt budżetu gminy wynosi 1 114 150,82 zł.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2011.

2. Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejsze zarządzenie w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.


Wójt Gminy Kadzidło

Dariusz Łukaszewski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2011
Wójta Gminy Kadzidło
z dnia 31 marca 2011 r.
Zalacznik1.xls

Załącznik Nr 1

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-07-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe