Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 8661

Uchwała nr 25/V/2011 Gminy Radzymin

z dnia 18 marca 2011r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Radzymin na rok 2011

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241) Rada Miejska w Radzyminie uchwala, co następuje :

§ 1. W Uchwale Budżetowej na rok 2011 Gminy Radzymin Nr 07/III/2011 z dnia 26 stycznia 2011 roku:

1. Zmienia się plan dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Zmienia się plan wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

3. Zmienia się plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem 3 do Uchwały.

4. Zmienia się plan wydatków na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych.

5. Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy Radzymin udzielonych w trybie art. 221 dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.

§ 2. 1. Różnica między planem dochodów a wydatków stanowi deficyt w kwocie 4 287 995,00 zł

2. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 4 287 995,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 4 018 600,00 zł. oraz przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych w kwocie 269 395,00 zł.

3. Przychody budżetu stanowią kwotę 6 941 395,00 zł , rozchody budżetu stanowią kwotę 2 653 400,00 zł.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Radzymina.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


mgr Elżbieta Darka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 25/V/2011
Gminy Radzymin
z dnia 18 marca 2011 r.
Zalacznik1.xls

Uch25.zał1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 25/V/2011
Gminy Radzymin
z dnia 18 marca 2011 r.
Zalacznik2.xls

Uch25.zał2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 25/V/2011
Gminy Radzymin
z dnia 18 marca 2011 r.
Zalacznik3.xls

Uch25.zał3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 25/V/2011
Gminy Radzymin
z dnia 18 marca 2011 r.
Zalacznik4.xls

Uch25.zał4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 25/V/2011
Gminy Radzymin
z dnia 18 marca 2011 r.
Zalacznik5.xls

Uch25.zał5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 25/V/2011
Gminy Radzymin
z dnia 18 marca 2011 r.
Zalacznik6.xls

Uch25 przychody i rozchody

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-07-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe