Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 8663

Uchwała nr VI/22/2011 Rady Gminy Nieporęt

z dnia 31 marca 2011r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2011 Gminy Nieporęt

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w zw. z art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy Nieporęt uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonać zmian po stronie dochodów:

Zwiększyć:

Zmniejszyć:

Dz. 758 – Różne rozliczenia

- dochody bieżące –subwencje ogólne z budżetu państwa w ramach rozdziału 75801

229 116 zł

§ 2.

Dokonać zmian po stronie wydatków:

Zwiększyć:

Zmniejszyć:

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- wydatki bieżące – wynagrodzenia

1 855 zł

- wydatki bieżące – składki naliczone od wynagrodzeń

500 zł

- wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych jednostek

47 400 zł

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- wydatki bieżące –związane z realizacją zadań statutowych jednostek

3 500 zł

Dokonać zmian po stronie wydatków:

Zwiększyć:

Zmniejszyć:

Rozdz. 80110 - Gimnazja

- wydatki bieżące - wynagrodzenia

2 373 zł

- wydatki bieżące – związane z realizacją zadań statutowych jednostek

18 700 zł

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

- wydatki bieżące – wynagrodzenia

2 000 zł

- wydatki bieżące – związane z realizacją zadań statutowych jednostek

5 000 zł

Rozdz. 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

- wydatki bieżące – związane z realizacją zadań statutowych jednostek

126 239 zł

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

- wydatki bieżące – związane z realizacją zadań statutowych jednostek

21 549 zł

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

- wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych jednostek

6 150 zł

Rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

- wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych jednostek

6 150 zł

§ 3.

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Eugeniusz Woźniakowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-07-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe