Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 8664

Uchwała nr X/48/2011 Rady Powiatu w Pułtusku

z dnia 30 marca 2011r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2011 Nr V/28/11 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 14 stycznia 2011 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.),Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu powiatu pułtuskiego na 2011 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

1) zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 60.176 zł,

2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 547.122 zł.

2. Plan dochodów budżetu powiatu pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi 63.647.919 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie: 52.095.772 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie: 11.552.147 zł.

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu pułtuskiego na 2011 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

1) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 263.434 zł,

2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 750.380 zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących:

1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 263.434 zł,

2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 750.380 zł.

3. Plan wydatków budżetu powiatu pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi: 63.221.512 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie: 49.702.189 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie: 13.519.323 zł.

§ 3. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza sie Zarządowi Powiatu w Pułtusku.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2011 i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady


inż. Czesław Czerski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/48/2011
Rady Powiatu w Pułtusku
z dnia 30 marca 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr X/48/2011 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 marca 2011 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/48/2011
Rady Powiatu w Pułtusku
z dnia 30 marca 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr X/48/2011 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 marca 2011 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/48/2011
Rady Powiatu w Pułtusku
z dnia 30 marca 2011 r.
Zalacznik3.xls

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-07-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe