Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 8665

Uchwała nr VI/33/2011 Rady Gminy Sońsk

z dnia 25 marca 2011r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sońsk na rok 2011

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ), Rada Gminy Sońsk uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy Sońsk na 2011 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały:

1) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2011 r. o kwotę 129.707 zł;

2) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2011r. o kwotę 13.300 zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie dochodów bieżących zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 30.699 zł;

2) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 13.300 zł

3. Wprowadza się zmiany w planie dochodów majatkowych zgodnie z załacznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały:

1) zwiększa się dochody majatkowe o kwotę 99.008 zł.

4. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 21.298.288 zł w tym :

1) dochody bieżące w kwocie 19.222.212 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 2.076.076 zł.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy Sońsk na 2011 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:

1) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2011 r. o kwotę 159.707 zł;

2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2011 r o kwotę 43.300 zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

1) zwiększa się wydaki bieżące o kwotę 40.699 zł;

2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 43.300 zł.

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majatkowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:

1) zwiększa sie wydatki majątkowe o kwotę 119.008 zł.

4. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 21.298.288 zł w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 17.399.398,75 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 3.898.889,25 zł.

§ 3.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załacznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorzadu terytorialnego, zgodnie z załacznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Ustala się dochody z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

1. Dotacje podmiotowe dla:

1) Zespołu Szkół im. Aleksandry Bąkowskiej w Kałęczynie

2) Gminnego Ośrodka Kultury w Sońsku z filią w Gąsocinie

3) Gminnej Biblioteki publicznej w Sońsku z filią w Gąsocinie

- zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sońsk.

§ 7.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2011

2. Uchwała podlega ogłoszeniu

Przewodniczący Rady Gminy

Rafał Siwek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/33/2011
Rady Gminy Sońsk
z dnia 25 marca 2011 r.
Zalacznik1.xls

zal. 1(33)-2011

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/33/2011
Rady Gminy Sońsk
z dnia 25 marca 2011 r.
Zalacznik2.xls

zal. 2(33)-2011

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/33/2011
Rady Gminy Sońsk
z dnia 25 marca 2011 r.
Zalacznik3.xls

zal. 3(33)-2011

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/33/2011
Rady Gminy Sońsk
z dnia 25 marca 2011 r.
Zalacznik4.xls

zal. 4(33)-2011

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VI/33/2011
Rady Gminy Sońsk
z dnia 25 marca 2011 r.
Zalacznik5.xls

zal. 5(33)-2011

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VI/33/2011
Rady Gminy Sońsk
z dnia 25 marca 2011 r.
Zalacznik6.xls

zal. 6(33)-2011

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VI/33/2011
Rady Gminy Sońsk
z dnia 25 marca 2011 r.
Zalacznik7.doc

uzasadnienie(33)-2011

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-07-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe