Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 8666

Uchwała nr V/43/2011 Rady Miejskiej w Glinojecku

z dnia 31 marca 2011r.

w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Glinojeck na rok 2011

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art.214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. 1) Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Miasta i Gminy Glinojeck na 2011 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

a) zmniejsza się dochody budżetu miasta i gminy na 2011 r o kwotę 441.230,00 zł,

b) zwiększa się dochody budżetu miasta i gminy na 2011 r o kwotę 465.439,00 zł,

2) Plan dochodów budżetu miasta i gminy ogółem wynosi 43.463.317,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące w kwocie 24.549.707,00 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 18.913.610,00 zł.

§ 2. 1) Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Miasta i Gminy Glinojeck na 2011 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

a) zmniejsza się wydatki budżetu miasta i gminy na 2011 r o kwotę 116.855,00 zł,

b) zwiększa się wydatki budżetu miasta i gminy na 2011 r o kwotę 330.567,00 zł,

2) Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

a) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 103.435,00 zł,

b) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 298.737,00 zł,

3) Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

a) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 13.420,00 zł,

b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 31.830,00 zł,

4) Plan wydatków budżetu miasta i gminy ogółem wynosi 47.952.820,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 21.660.094,00 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 26.292.726,00 zł.

§ 3. 1) Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 4.489.503,00 zł , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 4.489.503,00 zł,

2) Przychody budżetu w wysokości 1.100.000,00 zł (kredyt 910.497,00 zł, wolne środki 189.503,00 zł) przeznaczone są na rozchody w wysokości 1.100.000,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów),

3) Przychody budżetu w wysokości 5.589.503,00 zł, rozchody w wysokości 1.100.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1) Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu miasta i gminy na zadania inwestycyjne na 2011 r. nieobjęte wieloletnią prognozą finansową.

2) Wydatki budżetu na zadania inwestycyjne na 2011 r. nieobjęte wieloletnią prognozą finansową po zmianach, określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1) Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2011 r. po dokonanych zmianach, określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

2) Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2011 r. po dokonanych zmianach, określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych po dokonanych zmianach określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dotacje podmiotowe na 2011 r po dokonanych zmianach określa załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Glinojeck.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2011 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady


Andrzej Gontarski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-07-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe