Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 8671

Uchwała nr 45/V/11 Rady Powiatu Grodziskiego

z dnia 31 marca 2011r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2011 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 217, 233, 235, 236, 237, 247 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody o kwotę: 709 502,00 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę – 709 502,00 zł; zgodnie z załączoną Tabelą Nr 1.

§ 2.

Zmniejsza się dochody o kwotę: 542 800,00 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę – 542 800,00 zł; zgodnie z załączoną Tabelą Nr 1.

§ 3.

Zwiększa się wydatki o kwotę: 1 402 253,00 zł w tym: wydatki bieżące o kwotę – 1 318 253,00 zł wydatki majątkowe o kwotę – 84 000,00 zł zgodnie z załączoną Tabelą Nr 2 i Nr 2A.

§ 4.

Zmniejsza się wydatki o kwotę: 914 011,00 zł w tym: wydatki bieżące o kwotę – 834 011,00 zł wydatki majątkowe o kwotę – 80 000,00 zł zgodnie z załączoną Tabelą Nr 2 i Nr 2 A

§ 5.

Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej Nr 17/IV/11 z 27 stycznia 2011 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej Nr 17/IV/11 z 27 stycznia 2011 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej Nr 17/IV/11 z 27 stycznia 2011 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej Nr 17/IV/11 z 27 stycznia 2011 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 9.

W wyniku zmian zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę 321 540,00 zł. Zostanie on pokryty z przychodów pochodzących z wolnych środków.

§ 10.

W uchwale budżetowej Nr 17/IV/11 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 27 stycznia 2011 roku § 3 ust.2 otrzymuje brzmienie: Ustala się rezerwę celową w wysokości 390 000,00 zł, z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 140 000,00 zł,

b) na wydatki oświatowe w kwocie – 250 000,00 zł.

§ 11.

W uchwale budżetowej Nr 17/IV/11 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 27 stycznia 2011 roku w § 7 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia oraz składek od nich naliczanych w ramach działu”.

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 14.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Grodziskiego


Wojciech Hardt

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 45/V/11
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 31 marca 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Uzasadnienie do Uchwaly nr 45 V 11 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31-03-2011 -Zalacznik

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 45/V/11
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 31 marca 2011 r.
Zalacznik2.pdf

PLAN DOCHODOW 2011 rok - Tabela nr 1

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 45/V/11
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 31 marca 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Tabela Nr 2 do Uchwaly nr 45 V 11 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31-03-2011 roku

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 45/V/11
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 31 marca 2011 r.
Zalacznik4.pdf

Plan Wydatkow Majatkowych na 2011 rok - Tabela Nr 2A

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 45/V/11
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 31 marca 2011 r.
Zalacznik5.pdf

DOCHODY ZWIAZANE Z REALIZACJA ZADAN Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNYCH ZADAN ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2011 ROKU - Zalacznik Nr 1

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 45/V/11
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 31 marca 2011 r.
Zalacznik6.pdf

WYDATKI ZWIAZANE Z REALIZACJA ZADAN Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNYCH ZADAN ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2011 ROKU - Zalacznik Nr 2

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 45/V/11
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 31 marca 2011 r.
Zalacznik7.pdf

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE SRODKOW POCHODZACYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH - Zalacznik Nr 3

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 45/V/11
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 31 marca 2011 r.
Zalacznik8.pdf

Dotacje udzielone w 2011 roku z budzetu dla jednostek sektora finansow publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansow publicznych - Zalacznik Nr 4

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 45/V/11
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 31 marca 2011 r.
Zalacznik9.pdf

Tabela nr 1 do Uchwaly Nr 45 5 11 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31-03-2011

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-07-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe