Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 8677

Uchwała nr VII/93/2011 Rady Miasta Pionki

z dnia 24 marca 2011r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2011

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 212 i 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Miasta w Pionkach w Uchwale Budżetowej Gminy Miasto Pionki Nr: III/53/2010 z dnia 29.12.2010 wprowadza następujące zmiany :

§ 1. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2011 w Tabeli nr 2 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 120.000,00 zł W rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związana z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 120.000,00 zł § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 120.000,00 zł

2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu na rok 2011 w Tabeli nr 2 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 120.000,00 zł W rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związana z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 120.000,00 zł § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 50.000,00 zł § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 70.000,00 zł

§ 2. 1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi .

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2011.

Przewodniczący Rady Miasta Pionki


Bohdan Tosza

Załącznik do Uchwały Nr VII/93/2011
Rady Miasta Pionki
z dnia 24 marca 2011 r.
Zalacznik1.xls

Załącznik nr 1 do uchwały nr VII/93/2011- Wydatki budżetu miasta Pionki na 2011r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-07-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe