Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 8679

Uchwała nr V-44/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego

z dnia 28 marca 2011r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr IV-29/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28.02.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2011

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 211,art. 212, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 Nr 157, poz. 1240) -Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:

§ 1. Do uchwały Nr IV-29/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28.02.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2011 zmienionej:

- uchwałą Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 24.03.2011 r., wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale.

§ 2. 1. Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków majątkowych na rok 2011:

a) w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe dodaje się nowe zadanie pn.: „Budowa kładki z ciągiem pieszo-rowerowym nad rzeką Długą w miejscowości Kobyłka i Zielonka” z kwotą 22.500 zł,

b) w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zmniejsza się nakłady na zadania:

- „Zakup samochodu osobowego” o kwotę 10.000 zł,

- „Zakup samochodu dostawczego” o kwotę 12.500 zł.

2. Tabela Nr 3 do uchwały Nr IV-29/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28.02.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2011 otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Treść § 7 uchwały, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Zarząd Powiatu Wołomińskiego do:

a) dokonywania przeniesień planu wydatków budżetu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w budżecie Powiatu,

b) dokonywania przeniesień w planie wydatków majątkowych pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej w części dotyczącej zadań jednorocznych z wyłączeniem zmian powodujących:

- utworzenie nowego wydatku majątkowego,

- wykreślenie zaplanowanego wydatku majątkowego.”

§ 4. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na stronach internetowych Powiatu Wołomińskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego


Paweł Solis

Tabela Nr 1
Zalacznik1.xls

Plan wydatków majątkowych na rok 2011

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-07-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe