Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 8682

Uchwała nr 33/VII/2011 Rady Miejskiej w Radzyminie

z dnia 27 kwietnia 2011r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Radzymin na rok 2011

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241) Rada Miejska w Radzyminie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej na rok 2011 Gminy Radzymin Nr 07/III/2011 z dnia 26 stycznia 2011 roku:

1) zmienia się plan dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały;

2) zmienia się plan wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały;

3) zmienia się plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały;

4) zmienia się plan wydatków na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2. 1. Różnica między planem dochodów a wydatków stanowi deficyt w kwocie 4 287 995,00 zł.

2. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 4 287 995,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 4 018 600,00 zł. oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych w kwocie 269 395,00 zł.

3. Przychody budżetu stanowią kwotę 6 941 395,00 zł., rozchody budżetu stanowią kwotę 2 653 400,00 zł.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Radzymina.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


mgr Elżbieta Darka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 33/VII/2011
Rady Miejskiej w Radzyminie
z dnia 27 kwietnia 2011 r.
Zalacznik1.xls

Uch33.zał.1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 33/VII/2011
Rady Miejskiej w Radzyminie
z dnia 27 kwietnia 2011 r.
Zalacznik2.xls

Uch33.zał.2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 33/VII/2011
Rady Miejskiej w Radzyminie
z dnia 27 kwietnia 2011 r.
Zalacznik3.xls

Uch33.zał.3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 33/VII/2011
Rady Miejskiej w Radzyminie
z dnia 27 kwietnia 2011 r.
Zalacznik4.xls

Uch33.zał.4

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-07-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe