Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 8684

Zarządzenie nr 36/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą

z dnia 29 kwietnia 2011r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta i gminy na 2011 rok oraz zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.);

zarządzam co nastepuje:

§ 1. 1) Dochody budżetu miasta i gminy zwiększa się o kwotę 6 406 zł. zgodnie Załącznikiem Nr 1. Dochody po zmianach wynoszą 20 736 990 zł.

2) Wydatki budżetu miasta i gminy zwiększa się o kwotę 6 406 zł. oraz dokonuje się przeniesień planu wydatków pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej zgodnie z Załącznikiem Nr 2. Wydatki po zmianach wynoszą 21 875 651 zł.

§ 2. W wyniku wprowadzonych zmian w § 1 ulega zmianie plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2011 rok. Jego aktualne brzmienie przedstawia Załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Barbara Gąsiorowska


Uzasadnienie

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano na podstawie:• decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 019 z dn. 31.03.2011r. z (pismo Nr FIN-I.3111.13.2011.854 z dn. 31.03.2011 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów) w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty + 6 406 zł.(dz. 854 rozdz. 85415 § 2030 + 6 406 zł., § 3260 + 6 406 zł.).• przeniesienia planu wydatków między poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach działów wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie bieżących wydatków:§ wypłaty dodatków spisowych oraz wypłaty za aktualizację zestawień budynków, mieszkań i osób (w dz. 756 w rozdz. 75647 – zad. zlec.) § zakup materiałów i wyposażenia (w dz. 756 w rozdz. 75647 z § 4300 – 3 000 zł. do § 4210 + 3 000 zł.),§ umowy zlecenia – wykonanie prac porządkowych na terenie miasta i gminy Nowe Miasto nad Pilicą oraz usługi pozostałe (w dz. 900 z rozdz. 90004 z § 4300 – 16 554 zł. do rozdz. 90003 do § 4110 + 851 zł., do § 4120 + 103 zł. do § 4170 + 5 600 zł. i do § 4300 + 10 000 zł.),§ zakup energii (w dz. 900 w rozdz. 90095 z § 4300 – 5 000 zł. do § 4260 + 5 000 zł.),§ zakup energii (w dz. 926 w rozdz. 92601 z § 4300 – 2 000 zł. do § 4260 + 2 000 zł.),

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 36/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą
z dnia 29 kwietnia 2011 r.
Zalacznik1.xls

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 36-2011

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 36/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą
z dnia 29 kwietnia 2011 r.
Zalacznik2.xls

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 36-2011

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 36/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą
z dnia 29 kwietnia 2011 r.
Zalacznik3.xls

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 36-2011

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-07-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe