Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 8788

Uchwała nr VIII/42/2011 Rady Gminy Ojrzeń

z dnia 21 lipca 2011r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ojrzeń na rok 2011

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), Rada Gminy Ojrzeń uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Ojrzeń na 2011 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:

1) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2011 r. o kwotę 127.605,92 zł,

2) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2011 r. o kwotę 1,92 zł

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 15.850.457,20 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie: 12.263.039,38 zł

2) dochody majątkowe w kwocie: 3 587 417,82 zł

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Ojrzeń na 2011 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:

1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2011 r. o kwotę 77 681,51 zł,

2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2011 r. o kwotę 205 285,51 zł,

2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 17 037 457,20 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie: 12 366 332,11 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie: 4.671.125,09 zł,

§ 3.

1. Deficyt budżetu w wysokości 1.187.000 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 837.000 zł oraz wolnych środków w kwocie 350.000 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 458.072,58 zł (kredyt) oraz wolne środki w kwocie 200.000 zł przeznacza się na rozchody (spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek) w wysokości 658.072,58 zł.

§ 4.

Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami po dokonanych zmianach określa załącznik nr 3.

§ 5.

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na 2011 rok obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Wydatki budżetu gminy na 2011 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego po dokonanych zmianach określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 7.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2011.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy


Krystyna Drążkiewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/42/2011
Rady Gminy Ojrzeń
z dnia 21 lipca 2011 r.
Zalacznik1.xls

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII-42-2011 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 21 lipca 2011 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/42/2011
Rady Gminy Ojrzeń
z dnia 21 lipca 2011 r.
Zalacznik2.xls

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII-42-2011 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 21 lipca 2011 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/42/2011
Rady Gminy Ojrzeń
z dnia 21 lipca 2011 r.
Zalacznik3.xls

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII-42-2011 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 21 lipca 2011 roku

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/42/2011
Rady Gminy Ojrzeń
z dnia 21 lipca 2011 r.
Zalacznik4.xls

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII-42-2011 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 21 lipca 2011 roku

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-07-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe