| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/49/11 Rady Miejskiej w Tarczynie

z dnia 20 kwietnia 2011r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr IV/13/10 na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 236, art.257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) Rada Miejska w Tarczynie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Tarczyn na rok 2011 Nr IV/13/10 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 28 grudnia 2010 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 0,00 zł

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę -50 000,00 zł

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 50 000,00 zł

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2011 rok. Plan wydatków budżetu Gminy Tarczyn ogółem wynosi 50 501 053,62 zł

2. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków bieżących, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2a do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki bieżące na 2011 rok.

3. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków majątkowych, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2b do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki majątkowe na 2011 rok

4. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy Tarczyn na zadania inwestycyjne na 2011 rok zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Zadanie inwestycyjne w 2011 rok

5. § 9 uchwały budżetowej Gminy Tarczyn na rok 2011 otrzymuje brzmienie:

"Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 8.200.000 zł z tytułu:

- zaciąganych pożyczek 3.200.000 zł

- emitowanych papierów wartościowych 5.000.000 zł

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiazań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek w kwocie 2.679.600 zł"

§ 2. "Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tarczyna. "

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie

Uzasadnienie: Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę: 20.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do budowy wodociągu w m.Przypki (dział 010, rozdz. 01010) (ZI poz.1) 30.000 zł z przeznaczeniem na zakup mebli do Urzędu Miejskiego w Tarczynie (dział 750, rozdz. 75023) (ZI, poz. 11). Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę: 20.000 zł zakup materiałów i wyposażenia dotyczących zaopatrzenia w wodę (dział 400, rozdz. 40002) 30.000 zł zakup materiałów i wyposażenia dla Urzędu Miejskiego w Tarczynie (dział 750, rozdz.75023).

Przewodniczący Rady


mgr inż. Jan Dębski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/49/11
Rady Miejskiej w Tarczynie
z dnia 20 kwietnia 2011 r.

do Uchwały nr IX/49/11Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 20.04.2011 r.zmieniającej Uchwałę Budżetową Nr IV/13/10 na rok 2011


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/49/11
Rady Miejskiej w Tarczynie
z dnia 20 kwietnia 2011 r.

do Uchwały nr IV/49/11Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 20. 04.2011r.zmieniającej Uchwałę Budżetową Nr IV/13/10 na rok 2011


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/49/11
Rady Miejskiej w Tarczynie
z dnia 20 kwietnia 2011 r.

do Uchwały nr IX/49/11Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 20.04.2011 r.zmieniającej Uchwałę Budżetową Nr IV/13/10 na rok 2011


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/49/11
Rady Miejskiej w Tarczynie
z dnia 20 kwietnia 2011 r.

do Uchwały nr IX/49/11Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 20.04.2011 r.zmieniającej Uchwałę Budżetową Nr IV/13/10 na rok 2011

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Skarbiec

Kancelaria Prawna Skarbiec, specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »