Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 8794

Uchwała nr VI/40/2011 Rady Gminy Jadów

z dnia 29 marca 2011r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2011

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, 212 i 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy Jadów uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększyć plan dochodów gminy o kwotę 14 200,00 złotych według załącznika Nr 1.
§ 2. Zmniejszyć plan dochodów gminy o kwotę 269 656,00 złotych według załącznika Nr 1.
§ 3. Zwiększyć plan wydatków gminy o kwotę 111 037,00 złotych według załącznika Nr 2.
§ 4. Zmniejszyć plan wydatków gminy o kwotę 366 493,00 złote według załącznika Nr 2.
Plan dochodów gminy po zmianach wynosi 37 185 642,00 złote
w tym:
• dochody majątkowe 17 954 093,00 złote
• dochody bieżące 19 231 549,00 złotych
Plan wydatków gminy po zmianach wynosi 36 827 342,00 złote
w tym:
• wydatki majątkowe 21 782 194,00 złote
• wydatki bieżące 15 045 148,00 złotych
Plan dochodów i wydatków zadań zleconych wynosi 2 335 983,00 złote zgodnie z załącznikiem Nr 3.
Plan zadań inwestycyjnych wynosi 21 782 194,00 złote zgodnie z załącznikami Nr 4.
Nadwyżkę budżetu w kwocie 358 300,00 złotych przeznacza się na spłatę kredytu.
Rozchody budżetu wynoszą 358 300,00 złotych.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2011.
§ 7. Wójt Gminy ogłosi niezwłocznie niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego poprzez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Przewodniczący Rady Gminy Jadów

Rafał Rozpara
 
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr VI/40/2011
Rady Gminy Jadów
z dnia 29 marca 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr VI/40/2011
Rady Gminy Jadów
z dnia 29 marca 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr VI/40/2011
Rady Gminy Jadów
z dnia 29 marca 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr VI/40/2011
Rady Gminy Jadów
z dnia 29 marca 2011 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 4
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-07-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe