| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/176/2013 Rady Gminy Górzno

z dnia 2 sierpnia 2013r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia inkasa i inkasentów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 61 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.),Rada Gminy Górzno uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości bez wezwania, w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe, w terminach:

1) za I kwartał do 30 marca danego roku;

2) za II kwartał do 30 czerwca danego roku;

3) za III kwartał do 30 września danego roku;

4) za IV kwartał do 30 listopada danego roku.

2. Wysokość stawki opłaty, o której mowa w ust. 1 określa odrębna uchwała.

3. Termin wniesienia pierwszej opłaty, o której mowa w ust. 1 upływa w dniu 30 września 2013 r. i obejmuje okres od 1 lipca 2013 r. do 30 września 2013 r.

§ 2. Właściciele nieruchomości opłatę uiszczać będą gotówką w kasie Urzędu Gminy Górzno, przelewem na rachunek bankowy nr 15 9210 0008 0060 0200 2000 0010 lub u inkasenta danej miejscowości.

§ 3. Określa się następujących inkasentów dla sołectw uprawnionych do pobierania wymienionych w§1 pkt 1 opłat:

1) sołectwo Chęciny – Paziewski Jerzy,

2) sołectwo Górzno Kolonia – Trzmiel Stanisław,

3) sołectwo Górzno – Wojda Mirosław,

4) sołectwo Gąsów – Tobiasz Krzysztof,

5) sołectwo Goździk – Korgól Zbigniew,

6) sołectwo Józefów – Skrajna Marzena,

7) sołectwo Kobyla Wola – Parzyszek Anna,

8) sołectwo Łąki – Chmielaki Eugeniusz,

9) sołectwo Mierżączka – Gałązka Stanisław,

10) sołectwo Piaski – Latuszek Zofia,

11) sołectwo Potaszniki – Talarek Bogdan,

12) sołectwo Reducin – Paziewska Beata,

13) sołectwo Samorządki – Łysiak Kazimierz,

14) sołectwo Samorządki Kolonia – Ruta Andrzej,

15) sołectwo Unin – Kurek Jadwiga,

16) sołectwo Wólka Ostrożeńska – Owczarczyk Teodozja.

§ 4. 1. Inkasenci są uprawnieni i zobowiązani do pobierania opłat wraz z odsetkami.

2. Pobrane kwoty inkasent jest zobowiązany w ciągu 5 dni roboczych odprowadzić na rachunek bankowy Urzędu Gminy.

§ 5. Inkasenci dokonują czynności osobiście.

§ 6. Zarządzenie poboru opłat w drodze inkasa nie wyklucza uiszczania należności przez podatników bezpośrednio na właściwy rachunek bankowy Urzędu Gminy lub w kasie Urzędu Gminy.

§ 7. Za pobranie opłat i wpłacenie ich w terminie, zgodnie z§ 4. ust. 2, inkasentowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 5% kwot opłat wraz z odsetkami. Wynagrodzenie będzie wypłacane inkasentowi kwartalnie. Inkasent nie jest uprawniony do samodzielnego potrącania swojego wynagrodzenia.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Górzno.

§ 9. Traci moc Uchwała Rady Gminy Górzno Nr XXVI/132/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Skwarek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

VGD

VGD jest międzynarodową firmą świadczącą usługi w zakresie audytu, podatków, księgowości, kadr i płac oraz doradztwa biznesowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »