| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIII/325/2013 Rady Miasta Sulejówek

z dnia 27 czerwca 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Sulejówek Nr XLII/319/2013 z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie zasad ustalania i poboru opłaty targowej na terenie Miasta Sulejówek, a także jej wysokości

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.[1]) ) art. 19 pkt 1, lit. a), pkt 2 z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 z późniejszymi zmianami[2]) ), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity Dz. u. z 2012 roku poz. 749 z późniejszymi zmianami[3]) ), Rada Miasta Sulejówek uchwala, co następuje:

§ 1. § 8 uchwały Rady Miasta Sulejówek Nr XLII/319/2013 z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie zasad ustalania i poboru opłaty targowej na terenie Miasta Sulejówek, a także jej wysokości, otrzymuje brzmienie „Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 grudnia 2013 r.”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta Sulejówek


Adam Lesiński


Uzasadnienie do Uchwały Nr XLIII/325/2013
Rady Miasta Sulejówek
z dnia 27 czerwca 2013 r.

Odroczenie terminu wejścia w życie uchwały Nr XLII/319/2013 z dnia 23 maja 2013 r.
w sprawie zasad ustalania i poboru opłaty targowej na terenie Miasta Sulejówek a także jej wysokości, spowodowane jest rozstrzygnięciem nadzorczym - uchwałą Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 18 czerwca 2013 r., stwierdzającym nieważność ww. uchwały w części dotyczącej ust. 2 i 3 § 3 tej uchwały, które dotyczyły ustalenia stawek dodatkowej opłaty targowej za prowadzenie sprzedaży na terenie Targowiska Miejskiego w Sulejówku, oraz koniecznością uregulowania opłat za sprzedaż na terenie Targowiska Miejskiego w sposób zgodny z rozstrzygnięciem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Pozostawienie bez zmiany terminu wejścia w życie ww. uchwały spowoduje, że 14 dni po jej opublikowaniu (z chwilą jej wejścia w życie) utraci moc uchwała nr XXXIX/295/2013 Rady Miasta Sulejówek z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru opłaty targowej na terenie Miasta Sulejówek a także jej wysokości, co spowoduje, że na trenie miasta (również Targowiska Miejskiego) obowiązywać będzie tylko jedna stawka opłaty targowej, która zgodnie z ust. 1 § 3 wynosi 5,00 zł.

W trakcie obrad Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 18 czerwca 2013 r. padło stwierdzenie iż zamiast ustalania odrębnej stawki opłaty targowej za prowadzenie sprzedaży na Targowisku Miejskim, Miasto może podjąć uchwałę o opłatach za korzystanie z Targowiska Miejskiego na podstawie art. 4 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej ( Dz. U. Z 2011 R., Nr 45, poz. 236 z późn. zm.).

Mając na względzie opinie członków Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Burmistrz rozważy jakie rozwiązanie można przyjąć i przygotuje stosowny projekt uchwały, który przedłoży Radzie Miasta Sulejówek.

Proponowane przesunięcie terminu wejścia w życie uchwały Nr XLII/319/2013 pozwoli zatem na uregulowanie sprawy opłaty za prowadzenie sprzedaży na Targowisku Miejskim w Sulejówku i na terenie całego Miasta oraz na wejście w życie tych uregulowań w jednym terminie.

Do dnia 30 listopada 2013r. obowiązywać będą przepisy  uchwały nr XXXIX/295/2013 Rady Miasta Sulejówek z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru opłaty targowej na terenie Miasta Sulejówek, a także jej wysokości.


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz. U. z 2010 r., Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz.1475, Dz. U .z 2011 r., Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378, M.P. z 2010 r., Nr 55, poz. 755, Nr 75, poz. 950, M.P. z 2011 r., Nr 95, poz. 561, Nr 95, poz. 562, z 2012 r., poz. 587, poz. 643

[3]) Zmiany tekstu jednolitego ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2012 r. , poz.848, poz. 1101, poz. 1342,  poz. 1529, M.P. z 2012 r., poz.583, poz. 584

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy"

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. jest podmiotem intensywnie rozwijającym się na polskim oraz międzynarodowym rynku usług prawnych. Wyróżnia się przede wszystkim postępowym działaniem, które ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia prawnego oraz biznesowego zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »