| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 13.251.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

z dnia 18 czerwca 2013r.

w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Rady Gminy Celestynów Nr 281/13 z dnia 23 maja 2013 roku zmieniającej uchwałę Nr 199/12 Rady Gminy Celestynów z dnia 27 września 2012 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 91 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z   2013 r., poz. 594) i   art. 18 ust. 1   pkt 1   w związku z   art. 11 ust. 1   pkt 5   ustawy z   dnia 7   października 1992 roku o   regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz. U. z   2012 r., poz. 1113) –   Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Warszawie   uchwala, co następuje:  

§   1.   Orzeka o   nieważności uchwały Rady Gminy Celestynów Nr 281/13 z   dnia 23 maja 2013 roku zmieniającej uchwałę Nr 199/12 Rady Gminy Celestynów z   dnia 27 września 2012 roku w   sprawie terminu, częstotliwości i   trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z   powodu istotnego naruszenia art. 98 ust. 5   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2013 r., poz. 594) w   związku z   uchwałą Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Warszawie Nr 7.141.2013 z   dnia 19 marca 2013 r. w   sprawie orzeczenia nieważności w   części uchwały Nr 199/12 Rady Gminy Celestynów z   dnia 27 września 2012 roku w   sprawie terminu, częstotliwości i   trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

§   2.   Na niniejszą uchwałę Gminie Celestynów przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w   Warszawie, w   terminie 30 dni od daty jej doręczenia, za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Warszawie.  


Uzasadnienie

W dniu 3   czerwca 2013 roku przedłożona została Regionalnej Izbie Obrachunkowej w   Warszawie uchwała Rady Gminy Celestynów Nr 281/13 z   dnia 23 maja 2013 roku zmieniająca uchwałę Nr 199/12 Rady Gminy Celestynów z   dnia 27 września 2012 roku w   sprawie terminu, częstotliwości i   trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

W § 1   przedmiotowej uchwały Rada Gminy postanowiła o   uchyleniu zapisu zawartego w   § 1   ust. 2   uchwały Nr 199/12 Rady Gminy Celestynów z   dnia 27 września 2012 roku w   sprawie terminu, częstotliwości i   trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

Z poczynionych przez Kolegium Izby ustaleń wynika, iż Kolegium na posiedzeniu dnia 19 marca 2013 roku podjęło uchwałę Nr 7.141.2013 w   której orzekło o   nieważności zapisu § 1   ust. 2   uchwały Rady Gminy Celestynów Nr 199/12 z   dnia 27 września 2012 roku ze skutkiem ex tunc tj. od dnia podjęcia tej uchwały. Uchwała Kolegium izby uprawomocniła się z   dniem 28.04.2013 r. A   zatem w   dniu 23 maja 2013 roku tj. w   dacie podjęcia przez Radę Gminy Celestynów przedmiotowej uchwały, uchylony nią zapis zawarty w   § 1   ust. 2   cyt. uchwały Nr 199/12 nie funkcjonował w   obiegu prawnym.  

Mając na uwadze powyższe Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Warszawie orzekło jak w   sentencji.  

 

 

Przewodnicząca Posiedzenia Kolegium  


Teresa   Gołębiewska

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Biuro Rachunkowe BMGM Spółka z o.o.

Usługi księgowe i doradztwo biznesowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »