| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 13.255.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

z dnia 18 czerwca 2013r.

w sprawie wskazania naruszenia prawa w uchwale Nr XXVIII/129/13 Rady Gminy Paprotnia z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej

Na podstawie art. 91 ust. 4   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z   2013 r. poz. 594) oraz art. 11 ust. 3   w związku z   art. 11 ust. 1   pkt 5   ustawy z   dnia 7   października 1992 r. o   regionalnych izbach obrachunkowych(tj. Dz. U. z   2012 roku poz. 1113) –   Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Warszawie   , uchwala, co następuje:  

§   1.   Wskazuje naruszenie prawa w   uchwale Nr XXVIII/129/13 Rady Gminy Paprotnia z   dnia 28 maja 2013 roku w   sprawie określenia wzoru deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej polegające na braku określenia warunków i   trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, skutkujące naruszeniem art. 6n ust.1 pkt 2   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach ( Dz. U. z   2012r. poz.391 z   późn. zm. ).  

§   2.   Na niniejszą uchwałę nie przysługuje Gminie Paprotnia prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w   Warszawie.  


Uzasadnienie

W dniu 29 maja 2013 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Warszawie, Zespół w   Siedlcach wpłynęła uchwała Nr XXVIII/129/13 Rady Gminy Paprotnia z   dnia 28 maja 2013 roku w   sprawie określenia wzoru deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej. Zgodnie z   art. 11 ust. 1   pkt 5   ustawy o   regionalnych izbach obrachunkowych ww. uchwała podlega nadzorowi RIO.  

Badaną uchwałą Rada Gminy Paprotnia powołując się na art. 6n ustawy z   dnia 13 września 1996 roku o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach określiła wzór deklaracji , o   której mowa wyżej , a   także terminy i   miejsce jej składania, czym wypełniła wymogi art. 6n ust.1 pkt 1   ww. ustawy.  

W przedmiotowej uchwale Rada Gminy nie określiła jednak warunków i   trybu składania deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, czym naruszyła art. 6n ust. 1   pkt 2   ustawy o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach.  

Wymieniony w   podstawie prawnej uchwały przepis art. 6n nakłada na Radę Gminy nie tylko wymóg określenia wzoru deklaracji, ale również w   celu ułatwienia składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, określenie w   drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego:  

-   ich formatu elektronicznego oraz układu informacji i   powiązań między nimi zgodnie z   przepisami o   informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,  

-   sposób ich przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej,  

-   rodzaje podpisu elektronicznego, którym powinny być opatrzone.  

W tym stanie faktycznym i   prawnym, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Warszawie postanowiło jak w   sentencji uchwały.  

 

 

Przewodnicząca Posiedzenia Kolegium  


Teresa   Gołębiewska

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Skarbiec

Kancelaria Prawna Skarbiec, specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »