| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 640/XXXVII/2013 Rady Miasta Płocka

z dnia 27 sierpnia 2013r.

w sprawie ustalenia opłat za usunięcie pojazdu z drogi na terenie miasta Płocka i przechowywanie go na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od jego usunięcia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i 645) i art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i 645) oraz  art. 130a ust. 6, 6a i 6b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z 2011 r. Nr 222 poz. 1321, Nr 30 poz. 151, z 2012 r. poz. 951 i 1448, z 2013 r. poz. 700) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się stawki opłat za usunięcie pojazdu z drogi na terenie miasta              Płocka i przechowywanie go na parkingu strzeżonym oraz wysokość kosztów związanych z usunięciem pojazdu powstałych na skutek wydania              dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od jego usunięcia.

2. Stawki opłat, o których mowa w ust. 1, określa załącznik do uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr 329/XX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia opłat za usunięcie pojazdu z drogi na terenie miasta Płocka i przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2012 r. poz. 2503).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miasta Płocka


Artur Jaroszewski


Załącznik do Uchwały Nr 640/XXXVII/2013
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 sierpnia 2013 r.
Zalacznik0.pdf

Załącznik do uchwały nr 640/XXXVII/2013

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Chałas i Wspólnicy

Kancelaria Prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »