| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/92/11 Rady Gminy Somianka

z dnia 19 grudnia 2011r.

w sprawie: zmian do uchwały budżetowej Nr IV/17/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.212, 217, art 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1.

Dokonuje sę zmian w planie dochodów w budżecie Gminy na 2011 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Dokonuje sie zmian w planie wydatków w budżecie Gminy na 2011 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Dokonuje się podziału ogólnej rezerwy budżetowej na 2011 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.

§ 4.

Budżet Gminy Somianka na rok 2011 po zmianach zamyka się:

1. po stronie dochodów kwotą 19.039.585,86 zł, w tym dochody bieżące to kwota 16.452.491,86 zł, dochody majątkowe to kwota 2.587.094,00 zł. oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie to kwota 2.271.123,59 zł.

2. po stronie wydatków kwotą 21.951.182,86 zł, w tym wydatki bieżące 16.167.813,86, wydatki majątkowe to kwota 5.783.369,00 zł oraz wydatki zwiazane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie kwotą 2.271.123,59 zł.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2011 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym.

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Jan Rakowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/92/11
Rady Gminy Somianka
z dnia 19 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.xls

Zmiany w planie dichodów w budżecie gminy na 2011 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/92/11
Rady Gminy Somianka
z dnia 19 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.xls

zmiany w planie wydatków w budżecie gminy na 2011 r.

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XVI/92/11
Rady Gminy Somianka
z dnia 19 grudnia 2011 r.
Zalacznik2a.xls

Podział rezerwy ogólnej i celowej na 2011 rok

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Accreo

Accreo to firma doradcza, oferująca usługi dedykowane przedsiębiorstwom i klientom indywidualnym w zakresie doradztwa podatkowego i prawnego, business restructuringu oraz doradztwa europejskiego przede wszystkim w obszarze pozyskiwania dotacji i funduszy unijnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »