| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/92/11 Rady Gminy Goworowo

z dnia 21 grudnia 2011r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 214, art. 215, art. 217, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Rada Gminy Goworowo uchwala, co następuje:

§ 1.

1) Dokonuje się zmian budżetu gminy na 2011 r. zgodnie z załącznikami Nr 1-6 do uchwały:

zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 672.738 zl,

zmniejsza się dochody gminy o kwotę 672.738 zł.

2) Po zmianach, o których mowa w punkcie 1 budżet Gminy Goworowo wynosić będzie:

1. dochody - 23.902.191,89 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie - 22.649.516,89 zł,

b) majątkowe w kwocie - 1.252.675,00 zł.

2. Wydatki - 28.049.278,89 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie - 21.766.710,89 zł,

b) majątkowe w kwocie - 6.282.568 zł.

§ 2.

Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 4.147.087,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów. Przychody budżetu 6.044.469,00 zł, rozchody w wysokości 1.897.382,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Plan wydatków majątkowych określa załącznik Nr 6.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

1) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2011.

2) Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady


Karolina Łazicka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/92/11
Rady Gminy Goworowo
z dnia 21 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Plan dochodów

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/92/11
Rady Gminy Goworowo
z dnia 21 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Plan wydatków

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/92/11
Rady Gminy Goworowo
z dnia 21 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Plan dochodów zadania zlecone

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/92/11
Rady Gminy Goworowo
z dnia 21 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

Plan wydatków zadania zlecone

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/92/11
Rady Gminy Goworowo
z dnia 21 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.pdf

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/92/11
Rady Gminy Goworowo
z dnia 21 grudnia 2011 r.
Zalacznik6.pdf

Zadania inwestycyjne

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Emilia Markowicz

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »