| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/96/2011 Rady Powiatu w Pułtusku

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2011 Nr V/28/11 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 14 stycznia 2011 r

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 223, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240, ze zm.), Rada Powiatu w Pułtusku uchwala co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu powiatu pułtuskiego na 2011 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

1) zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 688 114 zł,

2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 66 585 zł.

2. Plan dochodów budżetu powiatu pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi: 62 939 063 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie: 53 690 088 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie: 9 248 975 zł.

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu pułtuskiego na 2011 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

1) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 1 170 177 zł,

2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 548 648 zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących:

1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 486 163 zł,

2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 539 319 zł.

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych:

1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 684 014 zł,

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 9 329 zł.

4. Plan wydatków budżetu powiatu pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi: 64 080 199 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie: 52 434 531 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie: 11 645 668 zł.

§ 3. 1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu powiatu pułtuskiego na zadania inwestycyjne na 2011 r. nieobjęte wieloletnią prognozą finansową.

2. Wydatki budżetu powiatu pułtuskiego na zadania inwestycyjne na 2011 r. nieobjęte wieloletnią prognozą finansową po zmianach określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Pułtusku.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2011 i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady


Czesław Czerski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/96/2011
Rady Powiatu w Pułtusku
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIX/96/2011 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2011r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/96/2011
Rady Powiatu w Pułtusku
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIX/96/2011 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2011r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/96/2011
Rady Powiatu w Pułtusku
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.xls

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/96/2011
Rady Powiatu w Pułtusku
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.xls

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX/96/2011
Rady Powiatu w Pułtusku
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.xls

Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIX/96/2011
Rady Powiatu w Pułtusku
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik6.xls

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Clifford Chance, Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i wspólnicy sp.k.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »