| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/2/11 Rady Powiatu Piaseczyńskiego

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2011

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity, Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1592 – z późniejszymi zmianami) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. nr 157 poz. 1240 – z późniejszymi zmianami) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. nr 157 poz. 1241) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale budżetowej na rok 2011 Powiatu Piaseczyńskiego nr IV/5/11 z dnia 10 lutego 2011 roku (z późniejszymi zmianami) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się dochody budżetu Powiatu w wysokości 162.200.198 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 154.227.816 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 7.972.382 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.”. Tabela nr 1, w której zostało ujęte zwiększenie kwoty dochodów bieżących budżetu o 84.181 zł, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

2) § 2 otrzymuje brzmienie: „Ustala się wydatki budżetu Powiatu w wysokości 185.399.887 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 165.675.273 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 19.724.614 zł zgodnie z załączonymi do niniejszej uchwały tabelą nr 2a i tabelą nr 2b.”. Tabele nr 2a i 2b, w których zostało ujęte zwiększenie łącznej kwoty wydatków budżetu o 84.181 zł, w tym wydatków bieżących o 30.181 zł i wydatków majątkowych o 54.000 zł, otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 2a i 2b do niniejszej uchwały,

3) § 20 otrzymuje brzmienie: „Ustala się wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 19.559.614 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 11.”. Tabela nr 11, w której zostało ujęte zwiększenie o 54.000 zł kwoty wydatków na realizację zadań inwestycyjnych, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,

4) załącznik nr 2 „Plan dochodów w gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez jednostki budżetowe powiatu prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2011 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Piaseczyńskiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Piasecznie.

Przewodnicząca Rady Powiatu Piaseczyńskiego


Maria Mioduszewska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/2/11
Rady Powiatu Piaseczyńskiego
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.xls

Zał. Nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/2/11
Rady Powiatu Piaseczyńskiego
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.xls

Zał. Nr 2a

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/2/11
Rady Powiatu Piaseczyńskiego
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.xls

Zał. Nr 2b

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/2/11
Rady Powiatu Piaseczyńskiego
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.xls

Zał. Nr 3

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/2/11
Rady Powiatu Piaseczyńskiego
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.xls

Zał. Nr 4

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Mazur

Kancelaria Prawa Pracy Wojciech Mazur

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »