| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 287/XXXVI/13 Rady Miejskiej w Żurominie

z dnia 13 grudnia 2013r.

w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żurominie

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15,art. 40 ust. 2   pkt 2   i art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2013r. poz. 594 z   późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009r. o   finansach publicznych (Dz. U. z   2013r. poz. 885 z   późn. zm.) uchwala się, co następuje:  

§ 1.  

W Uchwale Nr 382/XL/2006 Rady Miejskiej w   Żurominie z   dnia 12 czerwca 2006r. w   sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Żurominie (Dz.Urz.Woj.Mazowieckiego Nr 146, poz. 4849) wprowadza się następujące zmiany:  

1)   § 2   ust. 1-3 otrzymuje brzmienie:  

„Ośrodek działa na podstawie: 1. ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2013r. poz. 594 z   późn. zm.), 2. ustawy z   dnia 12 marca 2004 r. o   pomocy społecznej (Dz. U. z   2013r. poz. 182 z   póżn. zm.), 3. ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009r. o   finansach publicznych (Dz. U. z   2013r. poz. 885 z   późn. zm.).1. ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2013r. poz. 594 z   późn. zm.)," ;

2)   w § 4   ust. 2, 4   i 7   otrzymują brzmienie:  

„2. Wypłata i   realizacja świadczeń rodzinnych zgodnie z   ustawą z   dnia 28 listopada 2003 r. o   świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z   2006r. Nr 139 poz. 992 z   późn. zm.) 4. Wypłata i   realizacja dodatków mieszkaniowych zgodnie z   ustawą z   dnia 21 czerwca 2001 r. o   dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z   2013r. poz. 966 z   późn. zm.) . Praca z   rodziną zgodnie z   ustawa z   dnia 9   czerwca 2011r. o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z   2013r. poz. 135 z   późn. zm.)” ;

3)   w § 4   dodaje się ust.8 w   brzmieniu:  

„8. Wypłata i   realizacja dodatku energetycznego zgodnie z   ustawą z   dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z   2012r. poz.1059 z   późn. zm.)" ;

4)   W §14 ust.1 otrzymuje brzmienie:  

„W Ośrodku wykonuje się czynności kancelaryjne na podstawie instrukcji kancelaryjnej wprowadzonej przez Kierownika Ośrodka”. .

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i   Miasta Żuromin.  

§ 3.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej  


lic.   Barbara   Michalska

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Integra Consulting Poland

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »