| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 6.102.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

z dnia 5 marca 2013r.

w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr XXX/190/13 Rady Gminy Goworowo z dnia 30 stycznia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki tej opłaty

Na podstawie art. 91 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) i   art. 18 ust. 1   pkt 1   w związku z   art. 11 ust.1 pkt 5   ustawy z   dnia 7   października 1992r. o   regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z   2012 r., poz.1113) -   Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Warszawie   uchwala, co następuje:  

§   1.   Orzeka o   nieważności Uchwały Nr XXX/190/13 Rady Gminy Goworowo z   dnia 30 stycznia 2013 roku zmieniającej uchwałę w   sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki tej opłaty z   powodu istotnego naruszenia prawa tj. art. 6j ust. 1   i 2   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz. U. z   2012 r., poz. 391 z   późn. zm.).  

§   2.   Na niniejszą uchwałę służy Gminie Goworowo prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w   Warszawie w   terminie 30 dni od dnia jej doręczenia za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Warszawie.  


Uzasadnienie

W dniu 14 lutego 2013 r. wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Warszawie Uchwała Nr XXX/190/13 Rady Gminy Goworowo z   dnia 30 stycznia 2013 roku zmieniająca uchwałę w   sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki tej opłaty. W   § 1   tej uchwały Rada Gminy postanowiła, iż stawka miesięczna opłaty za odbiór odpadów komunalnych zmniejsza się o   30% w   przypadku gospodarstw domowych liczących 1   osobę.  

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Warszawie stwierdziło, że badana uchwała podjęta została z   naruszeniem art. 6j ust. 1   i 2   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz.U. z   2012, poz. 391 z   późn.zm.). W   dniu uchwalenia badanej uchwały tj. 30 stycznia 2013 roku Rada Gminy Goworowo zgodnie z   obowiązującym w   momencie uchwalania przedmiotowej uchwały art. 6j ust. 2   ustawy o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach, mogła uchwalić tylko jedną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego. Stawka opłaty od gospodarstwa domowego nie mogła być zróżnicowana w   zależności od ilości osób wchodzących w   skład tego gospodarstwa. Kolegium uważa również, że stawka opłaty powinna być ustalona kwotowo a   nie jak określiła rada gminy procentowo. Kwotowy charakter stawki wymusza konstrukcja opłaty wskazana w   art. 6j ust. 1   ustawy. Zgodnie z   nim wysokość tej opłaty stanowi iloczyn ilościowo określonej podstawy obliczenia (liczby mieszkańców, ilości zużytej wody, czy powierzchni lokalu mieszkalnego) oraz stawki opłaty. Jeśli stawka nie będzie wyrażona kwotowo, wysokość opłaty także nie będzie mogła być określona kwotowo.  

W dniu 19 lutego 2013 r. w   Dzienniku Ustaw pod poz. 228 została opublikowana ustawa z   dnia 25 stycznia 2013 r. o   zmianie ustawy o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach, która będzie obowiązywać od 6   marca 2013 r. Kolegium badając przedmiotową uchwałę brało pod uwagę wyłącznie stan prawny obowiązujący w   momencie jej uchwalenia.  

Mając powyższe na uwadze, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Warszawie orzekło jak w   sentencji.  

 

 

Przewodniczący Kolegium  


Wojciech   Balcerzak

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Dyja

Ekspert w zakresie giełdy i rynków kapitałowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »