| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 706/XLII/2013 Rady Miasta Płocka

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie zmiany Statutu Miasta Płocka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 i 645) – Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1. 1. W Statucie Miasta Płocka uchwalonego uchwałą Nr 356/XXI/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Płocka (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2012 r., poz. 4040, z 2013 r., poz. 583 i poz. 6057) § 23 ust. 2 pkt 4) otrzymuje brzmienie:

§ 23 ust. 2 pkt 4) mieszkańcom Miasta (projekt obywatelski) w liczbie 500              osób, którym przysługuje czynne prawo wyborcze do Rady, z zastrzeżeniem postanowień § 24.

2. Załącznik Nr 15 do Statutu Miasta Płocka uchwalonego uchwałą Nr 356/XXI/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Płocka (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2012 r., poz. 4040, z 2013 r., poz. 583 i poz. 6057) otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka.

§ 3. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta Płocka


Artur Jaroszewski


Załącznik do Uchwały Nr 706/XLII/2013
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik.pdf

Załącznik Nr 15 do Statutu Miasta Płocka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kacper Sołoniewicz

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »