| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 4/2014 Zarządu Powiatu Pułtuskiego

z dnia 24 stycznia 2014r.

w sprawie powierzenia zadań z zakresu edukacji publicznej polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez "Powierzającego”

1. “Przejmujący” zobowiązuje się do przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez “Powierzającego” w formie kursów na podstawie uzgodnionego z “Przejmującym” skierowania określającego:

1) nazwę placówki realizującej zajęcia,

2) stopień kursu,

3) zawód,

4) termin,

5) liczbę uczniów,

6) wysokość opłaty,

7) nr konta bankowego.

2. “Przejmujący” zapewni odpłatnie, we właściwych warunkach, realizację zajęć oraz zakwaterowanie i wyżywienie dla każdego ucznia. Koszty zakwaterowania i wyżywienia ponosi uczeń.

§ 3.

1. Odpłatność za kursy w wysokości stanowiącej iloczyn liczby uczniów i kosztu kształcenia jednego ucznia “Powierzający” przekaże na konto “Przejmującego” po zakończeniu kursu.

2. Koszt kształcenia jednego ucznia ustalany jest dla Województwa Mazowieckiego przez ośrodek koordynujący kształcenie zawodowe tj. Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Gostyninie.

3. W roku 2014 koszt kształcenia jednego ucznia wynosi 400,00 zł (słownie: czterysta złotych).

4. Na kolejny rok odpłatność za kursy regulowana będzie w wysokości ustalanej zgodnie z zapisami ust. 1 i ust. 2.

5. Podstawą wniesienia opłaty jest nota księgowa wystawiona przez “Przyjmującego” po zakończeniu kursu.

§ 4.

Zmiany treści porozumienia będą dokonywane w formie aneksu na piśmie, pod rygorem nieważności.

§ 5.

Porozumienie zawarto na rok budżetowy 2014.

§ 6.

Porozumienie sporządzono w 5 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym: 3 egzemplarze dla “Powierzającego”, na którym ciąży obowiązek publikacji, 2 egzemplarze – dla “Przejmującego”.

§ 7.

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie do uczniów kierowanych na dokształcanie zawodowe od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r.

§ 8.

Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

STAROSTA


Edward Marek Wroniewski


WICESTAROSTA


Andrzej Dolecki


SKARBNIK POWIATU


mgr Krystyna Rzepnicka

STAROSTA


Włodzimierz A. Wojnarowski


WICESTAROSTA


Barbara Gutowska


SKARBNIK POWIATU


Elżbieta Kowalska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu

Ekspert w dziedzinie ociepleń

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »