| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/112/2012 Rady Gminy Przasnysz

z dnia 21 marca 2012r.

w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XIV/99/2011 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2011 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust.1, art. 61, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy na 2012 rok zatwierdzonym uchwałą Nr XIV/99/2011 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przasnysz na rok 2012 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami nr 1-4.

§ 2. 1)Budżet gminy po zmianach po stronie dochodów i wydatków budżetowych będzie się kształtował w następujących kwotach:

a) dochody – 21.806.215,85 zł w tym:

- dochody bieżące – 17.882.594,01 zł,

- dochody majątkowe – 3.923.621,84 zł.

b) wydatki – 23.673.625,85 zł w tym:

- wydatki bieżące – 15.892.608,59 zł,

- wydatki majątkowe – 7.781.017,26 zł.

2)Plan na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami po zmianach po stronie dochodów i wydatków będzie się kształtował w następujących kwotach:

- dochody -3.413.171,00 zł,

- wydatki - 3.413.171,00 zł.

§ 3. 1)Deficyt budżetu w wysokości 1.867.410,00 zł sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z pożyczek oraz wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę.

2). Przychody budżetu w wysokości 5.030.732,00 zł, rozchody w wysokości 3.163.322,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Plan wydatków majątkowych na 2012 rok po zmianach określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2012 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/112/2012
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 21 marca 2012 r.
Zalacznik1.doc

Zmiany w budżecie Gminy Przasnysz na 2012 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/112/2012
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 21 marca 2012 r.
Zalacznik2.doc

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2012 R.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/112/2012
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 21 marca 2012 r.
Zalacznik3.doc

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2012 ROK

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/112/2012
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 21 marca 2012 r.
Zalacznik4.doc

DOTACJE UDZIELONE W 2012 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Przewodniczący Rady Gminy Przasnysz

Andrzej Sekuna

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tagetik

Tagetik, lider oprogramowania wspierającego procesy zarządzania efektywnością organizacji (ang. Corporate Performance Management), powstał we Włoszech (Toskania) w 1986 roku.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »