| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/112/2012 Rady Gminy Przasnysz

z dnia 21 marca 2012r.

w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XIV/99/2011 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2011 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust.1, art. 61, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy na 2012 rok zatwierdzonym uchwałą Nr XIV/99/2011 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przasnysz na rok 2012 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami nr 1-4.

§ 2. 1)Budżet gminy po zmianach po stronie dochodów i wydatków budżetowych będzie się kształtował w następujących kwotach:

a) dochody – 21.806.215,85 zł w tym:

- dochody bieżące – 17.882.594,01 zł,

- dochody majątkowe – 3.923.621,84 zł.

b) wydatki – 23.673.625,85 zł w tym:

- wydatki bieżące – 15.892.608,59 zł,

- wydatki majątkowe – 7.781.017,26 zł.

2)Plan na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami po zmianach po stronie dochodów i wydatków będzie się kształtował w następujących kwotach:

- dochody -3.413.171,00 zł,

- wydatki - 3.413.171,00 zł.

§ 3. 1)Deficyt budżetu w wysokości 1.867.410,00 zł sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z pożyczek oraz wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę.

2). Przychody budżetu w wysokości 5.030.732,00 zł, rozchody w wysokości 3.163.322,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Plan wydatków majątkowych na 2012 rok po zmianach określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2012 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/112/2012
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 21 marca 2012 r.
Zalacznik1.doc

Zmiany w budżecie Gminy Przasnysz na 2012 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/112/2012
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 21 marca 2012 r.
Zalacznik2.doc

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2012 R.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/112/2012
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 21 marca 2012 r.
Zalacznik3.doc

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2012 ROK

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/112/2012
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 21 marca 2012 r.
Zalacznik4.doc

DOTACJE UDZIELONE W 2012 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Przewodniczący Rady Gminy Przasnysz

Andrzej Sekuna

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SMM Legal

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »