| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 451/XIX/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 14 marca 2012r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2012 roku

Na podstawie art.18 ust. 2   pkt 4   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym Dz.U. z   2001r. Nr 142 poz. 1591 z   późniejszymi zmianami/ oraz art. 212 i   254 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych / Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm./ Rada Miejska uchwala co następuje:  

§   1.  

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w   roku 2012 o   kwotę  11 400 zł  

 

Dział  

750  

ADMINISTRACJA PUBLICZNA  

                4   200  

 

Rozdz.  

75023  

URZĘDY GMIN  

                4   200  

 

§  

4010  

WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW  

                3   500  

 

§  

4110  

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE  

610  

 

§  

4120  

SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY  

90  

 

 

 

 

 

 

Dział  

852  

POMOC SPOŁECZNA  

                7   200  

 

Rozdz.  

85295  

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  

                7   200  

 

§  

4300  

ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH  

                7   200  

 

§   2.  

Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w   roku 2012 o   kwotę  11 400  

 

Dział  

758  

RÓŻNE ROZLICZENIA  

              11 400  

 

Rozdz.  

75818  

REZERWY OGÓLNE I   CELOWE  

              11 400  

 

§  

4810  

REZERWY  

              11 400  

 

§   3.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i   Gminy Piaseczno.  

§   4.  

Uchwałę ogłasza się zgodnie z   art.. 61 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym Dz.U. z   2001r. Nr 142 poz.1591 z   późniejszymi zmianami/ przez ogłoszenie w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i   na stronie internetowej Urzędu Miasta i   Gminy - www.piaseczno.eu oraz przez wywieszenie na tablicach urzędowych obwieszczeń w   Urzędzie Miasta i   Gminy.  

§   5.  

Uchwała wchodzi w   życie w   14 dni od dnia opublikowania z   mocą obowiązującą od dnia jej podjęcia.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Piasecznie  


mgr inż.   Andrzej   Swat


Uzasadnienie

Burmistrz Miasta i   Gminy Piaseczno przedkłada projekt uchwały w   sprawie zmiany planu budżetu w   2012 roku.  

Na wniosek Miejsko -Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się wydatki o   kwotę 11 400 zł z   przeznaczeniem na działania związane z   realizacją Uchwały Nr 392/XVI/2011 Rady Miejskiej w   Piasecznie z   dnia 29.12.2011 r. w   sprawie programu działań wpierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Piaseczno oraz wsparcia działań dla kreowania ich pozytywnego wizerunku. Program działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Piaseczno przewiduje wprowadzenie karty Dużej Rodziny. Koszt wydruku 2000 kart oraz druków niezbędnych do wydawania kart wynosi 7   200 zł, wynagrodzenia wraz z   pochodnymi dla pracowników za przyjmowanie wniosków i   wydawania kart w   okresie  sierpień-grudzień 2012 wynoszą 4   200 zł. Środki zostaną pokryte z   rezerwy ogólnej.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria radcy prawnego Magdaleny Piotrowskiej-Gawron

Kancelaria radcy prawnego Magdaleny Piotrowskiej-Gawron z siedzibą w Krakowie świadczy kompleksowe usługi prawne na terenie całego kraju na rzecz wspólnot mieszkaniowych, zarządców nieruchomości, osób fizycznych i innych podmiotów.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »