| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 446/XIX/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 14 marca 2012r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2012 roku

Na podstawie art.18 ust. 2   pkt 4   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym Dz.U. z   2001r. Nr 142 poz. 1591 z   późniejszymi zmianami/ oraz art. 212 i   254 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych / Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm./ Rada Miejska uchwala co następuje:  

§   1.  

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w   roku 2012 o   kwotę 236 000 zł  

 

Dział  

700  

GOSPODARKA MIESZKANIOWA  

              46 000  

 

Rozdz.  

70005  

GOSPODARKA GRUNTAMI I   NIERUCHOMOŚCIAMI  

              46 000  

 

§  

6050  

WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH  

              46 000  

 

 

 

zgodnie z   załącznikiem nr 1  

 

 

Dział  

900  

GOSPODARKA KOMUNALNA I   OCHRONA ŚRODOWISKA  

            190 000  

 

Rozdz.  

90015  

OŚWIETLENIE ULIC,PLACÓW I   DRÓG  

            190 000  

 

§  

6050  

WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH  

            190 000  

 

 

 

zgodnie z   załącznikiem nr 1  

 

 

§   2.  

Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w   roku 2012 o   kwotę 236 000  

 

Dział  

758  

RÓŻNE ROZLICZENIA  

              46 000  

 

Rozdz.  

75818  

REZERWY OGÓLNE I   CELOWE  

              46 000  

 

§  

4810  

REZERWY  

              46 000  

 

 

 

 

 

 

Dział  

900  

GOSPODARKA KOMUNALNA I   OCHRONA ŚRODOWISKA  

            190 000  

 

Rozdz.  

90015  

OŚWIETLENIE ULIC,PLACÓW I   DRÓG  

            190 000  

 

§  

6050  

WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH  

            190 000  

 

 

 

zgodnie z   załącznikiem nr 1  

 

 

§   2.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i   Gminy Piaseczno.  

§   3.  

Uchwałę ogłasza się zgodnie z   art.. 61 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym Dz.U. z   2001r. Nr 142 poz.1591 z   późniejszymi zmianami/ przez ogłoszenie w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i   na stronie internetowej Urzędu Miasta i   Gminy - www.piaseczno.eu oraz przez wywieszenie na tablicach urzędowych obwieszczeń w   Urzędzie Miasta i   Gminy.  

§   4.  

Uchwała wchodzi w   życie w   14 dni od dnia opublikowania z   mocą obowiązującą od dnia jej podjęcia.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Piasecznie  


mgr inż.   Andrzej   Swat

 


Załącznik do Uchwały Nr 446/XIX/2012
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 14 marca 2012 r.
Zalacznik1.xls


Uzasadnienie

Burmistrz Miasta i   Gminy Piaseczno przedkłada projekt uchwały w   sprawie zmiany planu budżetu w   2012 roku.  

Na wniosek Wydziału Inwestycji zwiększa się wydatki o   kwotę 46 000 zł z   przeznaczniem na budowę budynku mieszkaniowego wielorodzinnego A-1 przy ul. Jerozolimskiej dz. Nr 41 i   42 w   Piasecznie. Środki zostaną pokryte z   rezerwy celowej na inwestycje i   remonty. Jednocześnie prostuje się błąd pisarski w   zadaniu Projekt i   budowa oświetlenia ul. Małego Stawu w   Gołkowie oraz Projekt i   budowa oświetlenia ul. Pachnącej, Babiego Lata, Polnych Maków i   Majowych Konwalii w   Baszkówce.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Andziak

Księgowy / Biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »