| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/201/12 Rady Miasta Otwocka

z dnia 24 kwietnia 2012r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 4   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz.1591 z   późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 233 pkt. 3, art. 236 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.) Rada Miasta Otwocka uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   Zwiększa się dochody i   wydatki budżetu miasta o   kwotę 237 955 zł, zgodnie z   załącznikiem Nr 1.  

2.   Planowana kwota dochodów po zmianie wynosi 115 239 126 zł. w   tym:  

a)   bieżące w   kwocie 105 408 547 zł,  

b)   majątkowe w   kwocie 9   830 579 zł.  

3.   Planowana kwota wydatków po zmianie wynosi 111 010 465 zł. w   tym:  

a)   bieżące w   kwocie 101 119 315 zł,  

b)   majątkowe w   kwocie 9   891 150 zł.  

§   2.   Dokonuje się przesunięć w   planie wydatków kwoty 82 085 zł, zgodnie z   załącznikiem Nr 2.  

§   3.   1.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi.  

2.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miasta  


Piotr   Kudlicki


Uzasadnienie

W trakcie realizacji budżetu miasta Otwocka dokonuję się:  

1. zwiększenia o   kwotę 237 955 zł dochodów i   wydatków w   związku z   realizacją projektu pn. „Szanse edukacyjne uczniów klas I   – III szkół podstawowych gminy Otwock” współfinansowanego ze środków EFS w   ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,  

2. przesunięcia w   planie wydatków kwoty 82 085 zł w   celu:  

-   pokrycia kosztów Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w   ciepło, energię elektryczną i   paliwa gazowa dla Miasta Otwocka – kwota 7   688 zł;  

-   pokrycia kosztów sądowych zgodnie z   wyrokiem Sądu Apelacyjnego w   Warszawie Sygn. akt VI ACa 612/11 z   dnia 20 stycznia 2012 roku kwota 17 647 zł;  

-   pokrycia kosztów związanych z   realizacją przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych zadań z   zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi – kwota 15 000 zł;  

-   zwiększenia dotacji podmiotowej dla Otwockiego Centrum Kultury – kwota 6   150 zł;  

-   udzielenia pomocy finansowej w   formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Artystyczno-Sportowy Powiatowy Informator Kulturalny” realizowanego przez Starostwo Powiatowe w   Otwocku – kwota 5   600 zł;  

-   pokrycia kosztów związanych z   konserwacją boiska piłkarskiego z   trawy syntetycznej przy ul. Karczewskiej - kwota 30 000 zł.  


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/201/12
Rady Miasta Otwocka
z dnia 24 kwietnia 2012 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik Nr 1   201  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/201/12
Rady Miasta Otwocka
z dnia 24 kwietnia 2012 r.
Zalacznik2.doc

Załącznik Nr 2   201  

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Poradnia Kanoniczna

Poradnia została założona przez dwóch absolwentów jedynego w Polsce Wydziału Prawa Kanonicznego znajdującego się na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »