| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/162/2012 Rady Miasta Marki

z dnia 11 kwietnia 2012r.

zmieniająca uchwałę nr XX/135/2012 Rady Miasta Marki w sprawie budżetu Miasta Marki na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XX/135/2012 Rady Miasta Marki w sprawie budżetu Miasta Marki na 2012 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: „w sprawie uchwały budżetowej Miasta Marki na 2012 rok”,

2) § 2 ust. 4 uchwały otrzymuje brzmienie: „Ustala się limit zaciąganych kredytów w kwocie 1.000.000 złotych przeznaczonej na pokrycie przejściowego deficytu budżetu”,

3) § 2 ust. 5 uchwały otrzymuje brzmienie: „Ustala się limit zaciąganych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych:

a) w kwocie 2.920.000 złotych przeznaczonej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,

b) w kwocie 4.300.000 złotych przeznaczonej na wykup serii obligacji wyemitowanych w latach ubiegłych”,

4) § 5 uchwały otrzymuje brzmienie: „Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ust.1 oraz wydatków nimi finansowanych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały”,

5) § 6 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie: „zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do limitu określonego w § 2 ust. 4 niniejszej uchwały”,

6) § 6 pkt 3 uchwały otrzymuje brzmienie: „przekazania upoważnień kierownikom jednostek do dokonywania przeniesień w ramach działu planowanych wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych jednostki i świadczeń na rzecz osób fizycznych”,

7) § 7 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie: „Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Uchwała podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Marki.”,

8) w załączniku nr 1 do uchwały rozdziale 75095, § 2330 zamienia się na § 6639.

9) w tabeli nr 3 do uchwały treść § 6170 w rozdziale 75411 otrzymuje brzmienie: „Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Marki.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Uchwała podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Marki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Marki


Marcin Piotrowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Prawo i Logistyka

PrawoiLogistyka.pl to serwis tematyczny zajmujący się prawnymi aspektami działalności transportowej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »