| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVII/299/2014 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą

z dnia 11 marca 2014r.

w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2013 roku poz. 594 t. j.) oraz art. 12 §4 ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zmianami) na wniosek Burmistrza Miasta i   Gminy Nowe Miasto nad Pilicą.  

RADA MIEJSKA W   NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ uchwala, co następuje:  

§   1.   Tworzy się obwód głosowania Nr 6   z siedzibą w   Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w   Nowym Mieście nad Pilicą przy ul. Tomaszowskiej 43 dla przeprowadzenia głosowania w   wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i   Gminy Nowe Miasto nad Pilicą.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, oraz będzie podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i   Gminy i   opublikowanie w   Biuletynie Informacji Publicznej. Egzemplarz uchwały podlega doręczeniu Wojewodzie Mazowieckiemu, oraz Komisarzowi Wyborczemu w   Radomiu.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


Zbigniew   Kacprzyk


Uzasadnienie

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr XLVII/299/2014 RADY MIEJSKIEJ W   NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ z   dnia 11 marca 2014 roku W   związku z   zarządzonymi na dzień 25 maja 2014 roku wyborami do Parlamentu Europejskiego zachodzi konieczność podjęcia uchwały o   utworzeniu odrębnego obwodu do głosowania w   SPZOZ w   Nowym Mieście nad Pilicą. Zgodnie z   ustawą głosowanie przeprowadza się w   stałych obwodach głosowania utworzonych na obszarze gminy. Ponadto odrębne obwody głosowania tworzy się w   miejscach, w   których w   dniu wyborów będzie przebywać co najmniej 15 wyborców. Z   uwagi na spełnienie warunków określonych do utworzenia odrębnego obwodu głosowania w   Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w   Nowym Mieście nad Pilicą podjęcie uchwały uważa się za uzasadnione.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kacper Sołoniewicz

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »