| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 161/XVI/12 Rady Gminy Czernice Borowe

z dnia 7 sierpnia 2012r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 4   i 9   lit. „i” ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz.1591 z   późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm. )w związku z   art.121 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o   finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z   późn. zm.),  

§ 1.  

1.   Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Czernice Borowe na 2012 o   kwotę 137 720,00 zł , zgodnie z   załącznikiem Nr 1   .  

§ 2.  

1.   Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Czernice Borowe na 2012 o   kwotę 515 486,23 zł , zgodnie z   załącznikiem Nr 2   .  

§ 3.  

1.   Zwiększa się plan wydatków majątkowych na 2012 rok o   kwotę 428 024,17 zł. zgodnie z   załącznikiem Nr 3   .  

2.   Plan po zmianach wynosi 11 207 664,11 zł.  

§ 4.  

1.   Ustala się deficyt w   wysokości 1   650 049,68 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z   następujących tytułów:  

a)   zaciągniętych kredytów w   kwocie 588 408,58 zł ,  

b)   zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej w   kwocie 492 783,10zł.  

c)   wolnych środków z   tytułu nie wykorzystanych kredytów i   pożyczek w   latach ubiegłych w   kwocie 568 858,00 zł  

2.   Ustala się przychody budżetu w   kwocie 5   448 409,59 zł , z   następujących tytułów;  

a)   zaciągniętych kredytów w   kwocie 3   599 584,47 zł,  

b)   zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej w   kwocie 1   250 783,10 zł.  

c)   spłaty pożyczek udzielonych w   kwocie 29 184,02 zł.  

d)   wolnych środków z   tytułu nie wykorzystanych kredytów i   pożyczek w   latach ubiegłych w   kwocie 568 858,00 zł  

3.   Ustala się rozchody budżetu w   kwocie 3   798 359,91 zł, z   następujących tytułów;  

a)   spłaty otrzymanych kredytów w   kwocie 885 470,00 zł,  

b)   spłaty otrzymanych pożyczek w   kwocie 164 000,00 zł,  

c)   spłaty otrzymanych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej w   kwocie 2   748 889,91 zł. zgodnie z   załącznikiem Nr 4.  

§ 5.  

1.   Zmienia się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w   ramach Funduszu Sołeckiego w   podziale na Sołectwa zgodnie z   załącznikiem nr 5   do niniejszej uchwały.  

§ 6.  

Budżet po zmianach wprowadzonych niniejszą uchwałą wynosi:  

1.   Dochody bieżące 11 191 541,88 zł,  

2.   Dochody majątkowe 9   376 395,15 zł  

3.   Wydatki bieżące 11 010 322,60 zł,  

4.   Wydatki majątkowe 11 207 664,11 zł.  

§ 7.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 8.  

1.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   obowiązuje w   roku budżetowym 2012.  

2.   Wójt Gminy ogłosi niezwłocznie niniejszą uchwałę w   dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Włodzimierz   Stolarczyk

 


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/XVI/12
Rady Gminy Czernice Borowe
z dnia 7 sierpnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Zał. Nr 2   do uchwały Nr 161/XVI/12 Rady Gminy Czernice Borowe z   dnia 07.08.2012 r.  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 161/XVI/12
Rady Gminy Czernice Borowe
z dnia 7 sierpnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 3   do Uchwały Nr 161/XVI/12 Rady Gminy Czernice Borowe z   dnia 07.08.2012 r.  

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 161/XVI/12
Rady Gminy Czernice Borowe
z dnia 7 sierpnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 4   do Uchwały Nr 161/XVI/12 Rady Gminy Czernice Borowe z   dnia 07.08.2012 r.  

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 161/XVI/12
Rady Gminy Czernice Borowe
z dnia 7 sierpnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 5   do Uchwały Nr 161/XVI/12 Rady Gminy Czernice Borowe z   dnia 07.08.2012 r.  

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 161/XVI/12
Rady Gminy Czernice Borowe
z dnia 7 sierpnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Zał. Nr 1   do Uchwały Nr 161/XVI/12 .Rady Gminy Czernice Borowe z   dnia 07.08.2012r.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Cafe Finance

Ogólnopolskie biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »