| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/362/2014 Rady Gminy Czosnów

z dnia 28 marca 2014r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/326/2013 Rady Gminy Czosnów z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczania inkasentów, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów

Na podstawie art. 6 l ust. 2 i art. 6 q ustawy z dnia 13 września 1990r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r. poz. 1399 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) Rada Gminy Czosnów uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik do uchwały „Wykaz inkasentów” w Uchwale Nr XXXII/326/2013 Rady Gminy Czosnów z dnia 30 grudnia 2013roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczania inkasentów, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czosnów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Mirosław Bielecki


Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/362/2014
Rady Gminy Czosnów
z dnia 28 marca 2014 r.

Wykaz inkasentów

Lp.

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

Wyznaczony/a do poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sołectwie

1.

Wacława Arczyńska

Adamówek ul. Brzozowa 10

ADAMÓWEK

2.

Krzysztof Dąbrowski

Aleksandrów 2

ALEKSANDRÓW

3.

Piotr Wojcieski

ul. Akacjowa 17, Jesionka

AUGUSTÓWEK

4.

Marzena Manowska

Brzozówka 44

BRZOZÓWKA

5.

Wanda Więckowska

Cybulice Małe,ul. Spokojna 9

CYBULICE

6.

Wanda Więckowska

Cybulice Małe,ul. Spokojna 9

CYBULICE DUŻE

7.

Wanda Więckowska

Cybulice Małe,ul. Spokojna 9

CYBULICE MAŁE

8.

Piotr Tytkowski

Cząstków Mazowiecki 81

CZĄSTKÓW MAZOWIECKI

9.

Bożena Neska

Cząstków Polski ul. Wiejska 76

CZĄSTKÓW POLSKI

10.

Wanda Więckowska

Cybulice Małe,ul. Spokojna 9

CZECZOTKI

11.

Bożena Kazimierska

Czosnów ul. Lercha 18

CZOSNÓW

12.

Piotr Wojcieski

ul. Akacjowa 17, Jesionka

DĄBRÓWKA

13.

Monika Filipiak

Dębina ul. Pańska 52

DĘBINA

14.

Wincenty Michalski

Dobrzyń ul. Prosta 77

DOBRZYŃ

15.

Teresa Serafin

Izabelin Dziekanówek, ul. Kwiatowa 12A

IZAELIN DZIEKANÓWEK

16.

Ewa Sumińska

Janów Mikołajówka, ul. Wojska Polskiego 255A

JANÓW MIKOŁAJÓWKA

17.

Zofia Burczyńska

Janówek, ul. Trakt Partyzancki 6

JANÓWEK

18.

Maria Nosarzewska

Jesionka ul. Wojska Polskiego 10

JESIONKA

19.

Zygmunt Szostak

Kaliszki 170 m.4

KALISZKI

20.

Marzena Grad

Kazuń Bielany ul. Długa 4

KAZUŃ BIELANY

21.

Barbara Nosarzewska

Kazuń Nowy, ul. Dolna 6

KAZUŃ NOWY

22.

Alicja Piskorska

Kazuń Polski ul. Długa 177

KAZUŃ POLSKI

23.

Janina Tomaszewska

Wiersze, ul. Armii Krajowej 8

WIERSZE - KIŚCINNE

24.

Hanna Zuch

Łomna, ul. Jana Kochanowskiego 29

ŁOMNA

25.

Wanda Radecka

Łomna Las 5

ŁOMNA LAS

26.

Leokadia Ostrowska

Łosia Wólka ul. Południowa 5

ŁOSIA WÓLKA

27.

Piotr Wojcieski

ul. Akacjowa 17, Jesionka

MAŁOCICE

28.

Andrzej Fąfara

Palmiry, ul. Grupy Kampinos 29

PALMIRY

29.

Jadwiga Jakóbiak

Pieńków 78

PIEŃKÓW

30.

Piotr Wojcieski

ul. Akacjowa 17, Jesionka

SOWIA WOLA

31.

Piotr Wojcieski

ul. Akacjowa 17, Jesionka

SOWIA WOLA FOLWARCZNA

32.

Aleksandra Liszkiewicz

Truskawka, ul. Wolności 1

TRUSKAWKA

33.

Piotr Wojcieski

ul. Akacjowa 17, Jesionka

WRZOSÓWKA- WÓLKA CZOSNOWSKA

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Małopolski Instytut Studiów Podatkowych

Doradztwo podatkowe, rachunkowość, audyt, obsługa i pomoc w trakcie postępowań z organami podatkowymi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »