| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/232/2014 Rady Gminy Ojrzeń

z dnia 31 marca 2014r.

zmieniająca uchwałę Nr XXI/122/2012 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 28 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Ojrzeń na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z póżn. zm. ) oraz art. 419 § 2 i 4 i art.420 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy ( Dz.U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) Rada Gminy Ojrzeń działając na wniosek Wójta Gminy Ojrzeń uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXI/122/2012 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 28 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Ojrzeń na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym, w załączniku do uchwały w opisie granicy okręgu wyborczego nr 4 dodaje się: ul. Tęczowa

§ 2.

Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Mazowieckiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Ciechanowie.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ojrzeń.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 5.

Na powyższą uchwałę wyborcom w liczbie co najmniej 15-tu przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Ciechanowie w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości.

Przewodniczący Rady Gminy


Dariusz Kuciński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Marta Wilczkowska

Nowe Horyzonty®-Szkolenia dla Biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »