| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 41/2012 Wójta Gminy Poświętne

z dnia 28 września 2012r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 r

Na podstawie art. 30 ust. 2   pkt. 4   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm. [1] )   ) oraz art. 257 ust 1-3 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 , poz.1240 [2] )   ) - Wójt Gminy Poświętne zarządza, co następuje:  

§   1.   1.   Dokonuje się zmian w   planie budżetu Gminy Poświętne na rok 2012:  

1)   zwiększa się plan dochodów o   kwotę 4   200,00 zł zgodnie z   zał. Nr 1   do zarządzenia; w   tym zwiększa się plan dochodów z   zadań zleconych o   kwotę 4   200,00 zł zgodnie z   zał. Nr 1a do zarządzenia;  

2)   zwiększa się plan wydatków o   kwotę 4   200,00 zł zgodnie z   zał. Nr 2   do zarządzenia; w   tym zwiększa się plan wydatków z   zadań zleconych o   kwotę 4   200,00 zł zgodnie z   zał. Nr 2   a do zarządzenia.  

2.   W wyniku dokonanych zmian, ustala się plan budżetu na 2012 r.:  

dochody ogółem                                             -                 14   846   784,61 zł ,  
z   tego:                                            
dochody bieżące                                             -                 14   589   212,61 zł,  
w   tym z   zadań zleconych                               -                 2   178   580,61 zł ,                              
dochody majątkowe                                             -                 257   572,00 zł,  
wydatki ogółem                                             -                 14   538   284,61 zł ,  
z   tego:  
wydatki bieżące                                             -                 13   717   345,61 zł,  
w   tym z   zadań zleconych                               -                 2   178   580,61 zł ,                              
wydatki majątkowe                                             -                 820   939,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                  

§   2.   Zarządzenie wchodzi w   życie z   dniem podpisania.  

§   3.   Zarządzenie podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

 

Wójt  


Jan   Cymerman

 


Załącznik Nr 1   do Zarządzenia Nr 41/2012    
Wójta Gminy Poświętne    
z dnia 28 września 2012 r.  
 

D O   C H O   D Y  

 

Dział  

Rozdział  

§  

Treść  

Zwiększenia  

Zmniejszenia  

852  

 

 

Pomoc społeczna  

4 200,00  

 

 

85295  

 

Pozostała działalność  

4 200,00  

 

 

 

2010  

Dotacje celowe otrzymane z   budżetu państwa na realizację zadań bieżących z   zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  

4 200,00  

 

 


Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 41/2012    
Wójta Gminy Poświętne    
z dnia 28 września 2012 r.  
 

w tym dochody z   zadań zleconych  

 

Dział  

Rozdział  

§  

Treść  

Zwiększenia  

Zmniejszenia  

852  

 

 

Pomoc społeczna  

4 200,00  

 

 

85295  

 

Pozostała działalność  

4 200,00  

 

 

 

2010  

Dotacje celowe otrzymane z   budżetu państwa na realizację zadań bieżących z   zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  

4 200,00  

 

 


Załącznik Nr 2   do Zarządzenia Nr 41/2012    
Wójta Gminy Poświętne    
z dnia 28 września 2012 r.  
 

W Y D A   T K I  

 

Dział  

Rozdział  

§  

Treść  

Zwiększenia  

Zmniejszenia  

852  

 

 

Pomoc społeczna  

4   200,00  

 

 

85295  

 

Pozostała działalność  

4   200,00  

 

 

 

3110  

Świadczenia społeczne  

4   200,00  

 

 


Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 41/2012    
Wójta Gminy Poświętne    
z dnia 28 września 2012 r.  
 

w tym wydatki z   zadań zleconych  

 

Dział  

Rozdział  

§  

Treść  

Zwiększenia  

Zmniejszenia  

852  

 

 

Pomoc społeczna  

4   200,00  

 

 

85295  

 

Pozostała działalność  

4   200,00  

 

 

 

3110  

Świadczenia społeczne  

4   200,00  

 

 


Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 41/2012  

Wójta Gminy Poświętne  

z dnia 28 września 2012 r.  

             

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 168/2012 z   dnia 19 września 2012 roku zwiększono plan dotacji w   dz. 852 o   kwotę 4   200,00 na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.  


[1] )   Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w   Dz. U. z   2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i   Nr 214, poz. 1806, z   2003 r. Nr 80, poz. 717 i   Nr 162, poz. 1568, z   2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i   Nr 167, poz. 1759, z   2005 r. Nr 172, poz. 1441 i   Nr 175, poz. 1457, z   2006 r. Nr 17, poz. 128 i   Nr 181, poz. 1337, z   2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i   Nr 173, poz. 1218, z   2008 r. Nr 180, poz. 1111 i   Nr 223, poz. 1458, z   2009 r. Nr 52, poz. 420 i   Nr 157, poz. 1241, z   2010 r. Nr 28, poz. 142 i   146, Nr 40, poz. 230 i   Nr 106, poz. 675, z   2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i   Nr 217, poz. 1281 oraz z   2012 r. Nr 567.

 

[2] )   Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w   Dz. U. z   2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i   Nr 257, poz. 1726 oraz z   2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386. Nr 291, poz. 1707 i   Nr 240, poz. 1429.

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Wicherkiewicz

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »