| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 271/XXXVIII/2014 Rady Powiatu w Legionowie

z dnia 27 marca 2014r.

uchylająca uchwałę nr 257/XXXVII/2014 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.[1])) oraz art. 164 ust. 5c ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 z późn. zm.[2]))

Rada Powiatu w Legionowie uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchyla się uchwałę nr 257/XXXVII/2014 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Legionowie.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

                                                                                                               

Przewodniczacy Rady


Szymon Rosiak


Uzasadnienie

              W dniu 27 lutego 2014 r. Rada Powiatu w Legionowie podjęła Uchwałę Nr 257/XXXVII/2014 w sprawie ustalenia zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania.

Zgodnie z ustawą z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej projekt uchwały wymaga zaopiniowania przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz ministra właściwego do spraw rolnictwa.

Wobec niepoprzedzenia podjęcia ww. uchwały uzyskaniem wymaganych opinii koniecznym stało się jej uchylenie.


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645.

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 44, poz. 253, z 2012 r. poz. 951, poz. 1513, z 2013 r. poz. 21, poz. 165.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aleksandra Fiszer

Starszy Specjalista ds. Projektów HR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »