| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr L/491/2014 Rady Miejskiej w Karczewie

z dnia 31 marca 2014r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/392/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 01 czerwca 2010 roku w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 4 w Karczewie

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami) oraz w związku z § 12 ust. 7 Statutu Gminy Karczew przyjętego Uchwałą Nr XLIII/404/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 3 września 2013 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Karczew (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r., poz. 9825) zmienionego Uchwałą Nr XLV/424/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 października 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r., poz. 11966), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami uchwala się, co następuje:

                           

§ 1. Zmienia się Uchwałę Nr XLVIII/392/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 01 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 4 w Karczewie w ten sposób, że załącznik do Statutu Osiedla nr 4 w Karczewie – Wykaz ulic otrzymuje nowe brzmienie jak w Załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty ogłoszenia.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Marton


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L/491/2014
Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia 31 marca 2014 r.

Załącznik do Statutu Osiedla Nr 4

Wykaz ulic

Osiedle Nr 4              

Ulice: Adama Mickiewicza, Księdza Władysława Żaboklickiego, Akacjowa, Brzozowa, Armii Krajowej, Dojazd, Kolejkowa, Podlaska, Stare Miasto, Wschodnia, Zakolejkowa, Przemysłowa, Jagodne, Czerwona Droga, Torfy, Anielin, Ciepłownicza.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Marton


Uzasadnienie

W związku ze zmianą granic Osiedla nr 4 w Karczewie dokonaną na mocy Uchwały Nr L/488/2014 Rady Miejskiej w Karczewie zachodzi konieczność odpowiedniej zmiany Statutu tej jednostki pomocniczej.

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa rada gminy odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. Powyższa regulacja ustawowa znajduje pełne odzwierciedlenie w brzmieniu § 12 ust. 7 Statutu Gminy Karczew.

Statut Osiedla nr 4 został uchwalony Uchwałą Nr XLVIII/392/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 01 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 4 w Karczewie.

Z uwagi na to, że tryb przewidziany dla uchwalenia Statutu jednostki pomocniczej jest właściwy również do zmiany tego Statutu, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Zmiana Statutu Osiedla nr 4 dokonana niniejszą uchwałą została poprzedzona konsultacjami społecznymi.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Marton

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Gekko Taxens

Jesteśmy zespołem konsultantów biznesowych, czołowych ekspertów w swoich dziedzinach. Specjalizujemy się w kompleksowym doradztwie podatkowym, prawnym oraz consultingu operacyjnym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »