| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 206/XXXVII/14 Rady Gminy Rościszewo

z dnia 31 marca 2014r.

w sprawie zmiany opisu obwodów głosowania

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj.Dz.U z 2013 r. poz.594 z późn.zm.) w związku z art.12 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.- Kodeks wyborczy (Dz.U Nr 21, poz.112 z późn.zm.), na wniosek Wójta Gminy Rościszewo, Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku Nr 1 do uzasadnienia uchwały Rady Gminy Rościszewo Nr 127/XXI/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie obwodów głosowania, w którym dokonano podziału Gminy Rościszewo na stałe obwody głosowania , ustalając ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych dokonuje się zmiany opisu granic obwodów głosowania w następujący sposób:

1) w obwodzie głosowania Nr 1 po ulicy "Władysława Reymonta" dopisuje się ulicę "Józefa Piłsudskiego", a po ulicy "Wincentego Witosa" dopisuje się ulicę " Tadeusza Kościuszki" i ulicę "Szkolna"

§ 2. Granice stałych obwodów głosowania po zmianach określonych w § 1 przedstawia załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwałę przekazuje się Wojewodzie Mazowieckiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Płocku.

§ 4. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jej w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Rościszewie.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 206/XXXVII/14
Rady Gminy Rościszewo
z dnia 31 marca 2014 r.
Zalacznik1.pdf

uzasadnienie - obwody


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 206/XXXVII/14
Rady Gminy Rościszewo
z dnia 31 marca 2014 r.
Zalacznik2.pdf

załącznik nr 1 - obwody

Przewodniczący Rady Gminy Rościszewo


Witold Dziurlikowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

DORADCA-UE.pl

portal

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »