| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 51/14 Burmistrza Miasta Zielonka

z dnia 31 marca 2014r.

w sprawie przedstawienia „Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Zielonka za 2013 rok.”

w sprawie przedstawienia „Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Zielonka za 2013 rok.”

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.), oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.), Burmistrz Miasta Zielonka zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Burmistrz Miasta przedstawia „Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Zielonka za 2013 rok” stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. „Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Zielonka za 2013 rok” przedstawia się:

a) Radzie Miasta Zielonka,

b) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Burmistrz


Grzegorz Dudzik


Załącznik Nr opis do Zarządzenia Nr 51/14
Burmistrza Miasta Zielonka
z dnia 31 marca 2014 r.
Zalacznikopis.pdf

Część opisowa sprawozdania


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 51/14
Burmistrza Miasta Zielonka
z dnia 31 marca 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Plan i wykonanie dochodów według źródeł na dzień 31.12.2013 r. (zł)


Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 51/14
Burmistrza Miasta Zielonka
z dnia 31 marca 2014 r.
Zalacznik1a.pdf

Plan i wykonanie dochodów ( dział, rozdział, paragraf) (w zł)


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 51/14
Burmistrza Miasta Zielonka
z dnia 31 marca 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Plan i wykonanie wydatków (dział, rozdział, paragraf) (w zł)


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 51/14
Burmistrza Miasta Zielonka
z dnia 31 marca 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami


Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 51/14
Burmistrza Miasta Zielonka
z dnia 31 marca 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Plan i wykonanie wydatków majątkowych za 2013 rok


Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 51/14
Burmistrza Miasta Zielonka
z dnia 31 marca 2014 r.
Zalacznik5.pdf

Plan i wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2013 roku


Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 51/14
Burmistrza Miasta Zielonka
z dnia 31 marca 2014 r.
Zalacznik6.pdf

Plan i wykonanie dotacji dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych za 2013 rok


Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 51/14
Burmistrza Miasta Zielonka
z dnia 31 marca 2014 r.
Zalacznik7.pdf

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego


Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 51/14
Burmistrza Miasta Zielonka
z dnia 31 marca 2014 r.
Zalacznik8.pdf

Plan i wykonanie dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na dzień 31.12.2013 roku


Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 51/14
Burmistrza Miasta Zielonka
z dnia 31 marca 2014 r.
Zalacznik9.pdf

Plan i wykonanie dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pobieranych na podstawie art. 6r ust.1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami w 2013 rok


Załącznik Nr Opis dotacji celowych do Zarządzenia Nr 51/14
Burmistrza Miasta Zielonka
z dnia 31 marca 2014 r.
ZalacznikOpis%20dotacji%20celowych.pdf

Opis dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.


Załącznik Nr WPF do Zarządzenia Nr 51/14
Burmistrza Miasta Zielonka
z dnia 31 marca 2014 r.
ZalacznikWPF.pdf

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31.12.2013r.


Załącznik Nr programy unijne do Zarządzenia Nr 51/14
Burmistrza Miasta Zielonka
z dnia 31 marca 2014 r.
Zalacznikprogramy%20unijne.pdf

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego


Załącznik Nr SP ZOZ-MOZ do Zarządzenia Nr 51/14
Burmistrza Miasta Zielonka
z dnia 31 marca 2014 r.
ZalacznikSP%20ZOZ-MOZ.pdf

PLAN FINANSOWY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ MIEJSKIEGO OŚRODKA ZDROWIA W ZIELONCE NA ROK 2013 I JEGO WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2013 R.


Załącznik Nr OKiS do Zarządzenia Nr 51/14
Burmistrza Miasta Zielonka
z dnia 31 marca 2014 r.
ZalacznikOKiS.pdf

Sprawozdanie roczne z wykonania Planu Finansowego -planu przychodów i kosztów za 2013r. Ośrodka Kultury i Sportu w Zielonce


Załącznik Nr MBP do Zarządzenia Nr 51/14
Burmistrza Miasta Zielonka
z dnia 31 marca 2014 r.
ZalacznikMBP.pdf

Sprawozdanie roczne z wykonania Planu Finansowego - planu przychodów i kosztów Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2013r.


Załącznik Nr mienie komunalne do Zarządzenia Nr 51/14
Burmistrza Miasta Zielonka
z dnia 31 marca 2014 r.
Zalacznikmienie%20komunalne.pdf

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO stan na dzień 31 grudnia 2013 roku


Załącznik Nr Nieruchomosci dzialki do Zarządzenia Nr 51/14
Burmistrza Miasta Zielonka
z dnia 31 marca 2014 r.
ZalacznikNieruchomosci%20dzialki.pdf

Nieruchomości działki


Załącznik Nr Nieruchomosci drogi do Zarządzenia Nr 51/14
Burmistrza Miasta Zielonka
z dnia 31 marca 2014 r.
ZalacznikNieruchomosci%20drogi.pdf

Nieruchomości drogi


Załącznik Nr jednostki budzetowe do Zarządzenia Nr 51/14
Burmistrza Miasta Zielonka
z dnia 31 marca 2014 r.
Zalacznikjednostki%20budzetowe.pdf

Wykaz jednostek budżetowych, prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, gromadzących dochody na wydzielonym rachunku.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

DORADCA-UE.pl

portal

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »