| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/235/14 Rady Gminy w Troszynie

z dnia 25 marca 2014r.

w sprawie zaciągnięcia długoterminowych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2014 roku

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt. 9 lit. c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 89 ust. 1 pkt. 2 oraz art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy w Troszynie

uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zaciąga się długotermionową pożyczkę w 2014 roku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie do kwoty 200.000,00zł (słownie: dwieście tysięcy złotych), na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy, w związku z realizacją zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kleczkowie".

2. Zaciąga się długotermionową pożyczkę w 2014 roku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie do kwoty 80.000,00zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych), na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy, w związku z realizacją zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łątczynie".

§ 2.

Źródłem dochodu, z którego długoterminowe pożyczki wraz z odsetkami zostaną sfinansowane, będzie podatek od nieruchomości od osób prawnych.

§ 3.

Zabezpieczenie pożyczek będzie zgodne z wymogami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i określone w zawartych umowach.

§ 4.

Spłata długoterminowych pożyczek nastąpi w latach 2015 - 2020, począwszy od 2015 r., z oprocentowaniem rocznym w wysokości 0,9 stopy redyskonta weksli, nie mniejszym niż 2,5%.

§ 5.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2014.

2. Wójt ogłosi niniejszą Uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Gminy


Czesław Brzeziński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Brokerska CDS

CDS działa jako kancelaria doradcza, której misją jest ochrona interesów przewoźników i spedytorów poprzez świadczenie usług w zakresie obsługi ubezpieczeń transportowych (OC przewoźnika, OC spedytora i Cargo) oraz pozasądowej i sądowej obsługi roszczeń i szkód powstałych w transporcie. Świadczymy również usługi związane z zarządzaniem ryzykiem transportowym, a także przeprowadzamy audyty i szkolenia z zakresu prawa przewozowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »