| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/232/2014 Rady Gminy Repki

z dnia 31 marca 2014r.

w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645.) oraz art. 12 § 4 i § 10-12  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. -  Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 ze zm.) Rada Gminy Repki uchwala, co następuje:

§ 1. Na wniosek Wójta Gminy Repki, tworzy się na obszarze Gminy Repki odrębny obwód głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. w SAWIMED Sp. z o.o. w Sawicach-Wsi.

§ 2. Ustala się numer i siedzibę obwodowej komisji wyborczej oraz granice obwodu głosowania, o którym mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Repki.

§ 4. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Mazowieckiemu i Komisarzowi Wyborczemu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy


Adam Czarnocki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/232/2014
Rady Gminy Repki
z dnia 31 marca 2014 r.

NUMER OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

GRANICE OBWODU GŁOSOWANIA

SIEDZIBA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

6

SAWIMED Sp. Z o.o.
Sawice-Wieś 19
08-307 Repki

SAWIMED Sp. Z o.o.
Sawice-Wieś 19
08-307 Repki


Uzasadnienie

do Uchwały nr XXXIX/232/2014

Rady Gminy Repki

z dnia 31 marca 2014 r.

w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

Głosowanie w wyborach przeprowadza się w stałych i odrębnych obwodach głosowania. Zgodnie z art. 12 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy
(Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.): „Rada gminy, w drodze uchwały, na wniosek wójta, tworzy odrębny obwód głosowania w zakładzie opieki zdrowotnej, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym i areszcie śledczym oraz w oddziale zewnętrznym takiego zakładu i aresztu, jeżeli w dniu wyborów będzie w nim przebywać co najmniej 15 wyborców. Nieutworzenie obwodu jest możliwe wyłącznie w uzasadnionych przypadkach na wniosek osoby kierującej daną jednostką.”

Z posiadanych informacji wynika, że w dniu wyborów, w zakładzie opieki zdrowotnej  SAWIMED Sp. Z o.o. będzie przebywać co najmniej 15 wyborców.

W związku z zarządzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego na dzień 25 maja 2014 r. podjęcie przez Radę Gminy Repki  uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania jest zasadne.

Zgodnie z wyżej przedstawionym stanem prawnym i faktycznym, Wójt Gminy Repki wystąpił z wnioskiem o utworzenie odrębnego obwodu głosowania z numerem 6 w SAWIMED Sp. Z o.o. w Sawicach-Wsi 19, 08-307 Repki.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Biuro Rachunkowe BMGM Spółka z o.o.

Usługi księgowe i doradztwo biznesowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »