| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 215/XXX/2014 Rady Gminy Świercze

z dnia 27 marca 2014r.

w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku lub świadczenia pieniężnego przyznanego w ramach wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 i 1318.) i art. 96 ust. 2 i 4 oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 182, zm. z 2011 r. Nr 81, poz. 440 oraz z 2013 r. poz. w związku z uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P. z 2013 r., poz. 1024) Rada Gminy Świercze uchwala co następuje:

§ 1. Podwyższa się do 150% kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej dla celów nieodpłatnego przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin wymienionych w treści wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

§ 2. Odstępuje się od żądania zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia pieniężnego dla osób i rodzin wymienionych w Uchwale Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej , dochód osoby w rodzinie lub rodziny nie przekracza wysokości 150% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

§ 3. Ustala się odpłatność 50% kosztów posiłku ,jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej , dochód osoby w rodzinie lub rodziny osoby lub rodziny mieści się w przedziale 150 % - 200% kryterium dochodowego  określonego w art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Traci moc Uchwała 210/XXIX/2014 Rady Gminy Świercze z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku przyznanego w ramach wieloletniego programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Wiesław Kęsicki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marek Opiela

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »