| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LVII/275/2014 Rady Miasta Garwolina

z dnia 31 marca 2014r.

w sprawiezmiany uchwały Nr XXXIX/183/2013 Rady Miasta Garwolina z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasenta, wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz terminu płatności

Na podstawieart. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), art. 47 ust. 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) Rada Miasta Garwolina uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXIX/183/2013 Rady Miasta Garwolina z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasenta, wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz terminu płatności §2 otrzymuje brzmienie:

1. „§ 2.1.Wyznacza się Firmę Handlowo-Usługową „JANBO” Janusz Baranowski jako inkasenta opłaty targowej na targowisku „Zieleniak” oraz w miejscach nie wyznaczonych
do handlu.

2. Teren inkasa targowiska „Zieleniak” przedstawia załącznik do niniejszej uchwały.

3. Ustala się wynagrodzenie inkasenta w wysokości 30% (słownie: trzydzieści procent) od sumy zainkasowanych kwot opłaty targowej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Garwolina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta Garwolina


mgr Marek Janiec


Załącznik do Uchwały Nr LVII/275/2014
Rady Miasta Garwolina
z dnia 31 marca 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Teren inkasa targowiska „Zieleniak”

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Comperia.pl

Porównywarka finansowa nr 1

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »