| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/202/2014 Rady Gminy w Szelkowie

z dnia 7 kwietnia 2014r.

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Szelków na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 13a §1, §2 i §3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, zm. 1) na wniosek Wójta Gminy Szelków uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku do Uchwały Nr XXIII/111/2012 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 29 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Szelków na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 r. poz. 7727) wprowadza się zmianę nazwy siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z Gminny Ośrodek Kultury w Szelkowie na Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Starym Szelkowie.

§ 2. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Mazowieckiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Ostrołęce.

§ 3. Na niniejszą uchwałę wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Ostrołęce, w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szelków.

§ 5. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy


Janusz Ruszczyński


Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXIX/202/2014 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 7 kwietnia 2014 r. zmieniającej uchwałę w sprawie podziału Gminy Szelków na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

W związku ze zmianą nazwy jednostki, w której znajduje się siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Szelkowie zachodzi konieczność wprowadzenia zmiany we wcześniej podjętej Uchwale Nr XXIII/111/2012 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 29 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Szelków na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Granice Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Starym Szelkowie pozostają bez zmian.

Mając na uwadze powyższe zachodzi konieczność podjęcia niniejszej uchwały.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SmartMedia

SmartMedia to firma technologiczna i lider rynku producentów oprogramowania do zarządzania majątkiem i inwentaryzacji. Oprogramowanie tworzone w ścisłej współpracy z ekonomistami, prawnikami, księgowymi i najlepszymi programistami firmy. To dzięki temu rozwiązania SmartMedia są zgodne z obecnymi wymogami prawa oraz światowymi standardami informatycznymi.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »