| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 184.XXXVII.2014 Rady Gminy Lipowiec Kościelny

z dnia 28 lutego 2014r.

w sprawie ustanowienia pomnika przyrody

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645.) oraz art. 44 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 627 z późn. zm.), oraz uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie, pismo z dnia 14 stycznia 2014 roku nr WSTI-C.623.1.2014.EN, Rada Gminy w Lipowcu Kościelnym uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się pomnikiem przyrody 13 drzew o gatunku dąb szypułkowaty (Quercus rober)      rosnących w miejscowości Borowe, Gm. Lipowiec Kościelny na działce nr 2/11,      stanowiącej własność Nadleśnictwa Dwukoły.

2. Drzewa opisane w ust. 1 będą stanowić jeden obiekt, jako pomnik przyrody, pod nazwą,,Szpaler 13 dębów’’.

3. Drzewa opisane w ust. 1 podlegają ochronie w celu zachowani szczegółowej wartości      przyrodniczej i krajobrazowej.

4. Zestawienie cech drzew opisanych w ust. 1:

Nr drzewa

Obwód pnia [m]

Wysokość [m]

1

2,82

22,5

2

2,90

28,0

3

1,80

25,0

4

1,66

21,0

5

2,13

27,5

6

2,36

24,0

7

1,90

21,0

8

1,60

17,5

9

1,13

17,0

10

1,23

24,0

11

2,59

25,5

12

3,18

27,0

13

2,87

27,0

§ 2. W stosunku do pomnika przyrody ustanowionego w § 1 zakazuje się:

1. niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu,

2. wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac      związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym albo      budową, odbudową, utrzymaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych;

3. uszkadzania i zanieczyszczania gleby,

4. umieszczania tablic reklamowych.

§ 3. Integralną częścią niniejszej uchwały są załączniki:

1. Załącznik nr 1- mapa przedstawiająca lokalizację i numerację drzew.

2. Załącznik nr 2- mapa geodezyjna przedstawiająca lokalizację pomnika przyrody.

§ 4. Nadzór nad pomnikami przyrody sprawuje Wójt Gminy Lipowiec Kościelny.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Rafał Wośko


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 184.XXXVII.2014
Rady Gminy Lipowiec Kościelny
z dnia 28 lutego 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 184.XXXVII.2014
Rady Gminy Lipowiec Kościelny
z dnia 28 lutego 2014 r.
Zalacznik2.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Urszula Wójcik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »