| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/209/2014 Rady Gminy Policzna

z dnia 28 marca 2014r.

zmieniająca uchwałę Rady Gminy Policzna w sprawie podziału Gminy Policzna na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.[1])) art. 421 w zw. z art. 419 § 2 i 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.[2]))  - Rada Gminy, działając na wniosek Wójta uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XIX/93/2012 Rady Gminy Policzna z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie podziału Gminy Policzna na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, w następujący sposób:

1) W granice okręgu wyborczego nr 3 włącza się ulice Łąkową i Wolską.

§ 2. Wyborcom w liczbie co najmniej 15 przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w terminie 5 dni od podania uchwały do publicznej wiadomości.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Mazowieckiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Radomiu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i ma zastosowanie do kadencji następujących po kadencji, w czasie trwania której uchwała weszła w życie.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr inż. Zenon Mazur


Uzasadnienie

              Okręg wyborczy nr 3 został powiększony o dwie ulice tj. Łąkową, Wolską.

Zaproponowany podział jest zgodny z kryteriami wynikającymi z przepisów ustawy Kodeks wyborczy i nie powoduje naruszenia normy przedstawicielstwa.


[1]) (zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318)

[2]) (zmiany tekstu ustawy zostały ogłoszone w Dz.U.z 2011 r. Nr 26 poz. 134, Nr 94 poz. 550, Nr 102 poz. 588, Nr 134 poz. 777, Nr 149, poz. 889, Nr 147 poz. 881, Nr 171 poz. 1016, Nr 217 poz. 1281, Dz.U. z 2012 r.poz. 849, poz. 951, poz.1529,Dz.U. z 2014 r. poz. 179, poz. 180 )

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sklep zonazielona.pl

proponuje ekskluzywne, designerskie meble i elementy wystroju wnętrz

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »