| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/186/2012 Rady Powiatu Kozienickiego

z dnia 26 września 2012r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2012 rok

Na podstawie art. 12, pkt. 5 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1592 z póz. zm.), art.3 ust.1 pkt 1, art.5 ust.1 pkt 2, 10 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U. z 2010 roku Nr 80, poz. 526 z późn.zm.), art.235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.),

Rada Powiatu Kozienickiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się zmiany w budżecie powiatu na 2012 rok.

zmniejsza się dochody w budżecie powiatu o kwotę 100.000,00 zł.

w tym:

bieżące o kwotę 0,00 zł.

majątkowe o kwotę 100.000,00 zł.

zwiększa się dochody w budżecie powiatu o kwotę 118.000,00 zł.

w tym:

bieżące o kwotę 18.000,00 zł.

majątkowe o kwotę 100.000,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian plan dochodów powiatu na 2012 rok uległ zwiększeniu o kwotę 18.000,00 zł.

Plan dochodów po zmianach wynosi 60.575.961,36 zł.

w tym:

bieżące 51.536.083,55 zł.

majątkowe 9.039.877,81 zł.

W Tabeli Nr 1 dotyczącej dochodów budżetu powiatu na 2012 rok wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych:

zmniejsza się wydatki w budżecie powiatu na 2012 rok o kwotę 883.826,14 zł.

w tym:

bieżące 562.751,00 zł.

majątkowe 321.075,14 zł.

zwiększa się wydatki w budżecie powiatu na 2012 rok o kwotę 901.826,14 zł.

w tym:

bieżące 586.060,58 zł.

majątkowe 315.765,56 zł.

W wyniku dokonanych zmian plan wydatków powiatu na 2012 rok uległ zwiększeniu o kwotę 18.000,00 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi 68.115.961,36 zł.

w tym:

bieżące 54.266.863,17 zł.

majątkowe 13.849.098,19 zł.

W Tabeli Nr 2 dotyczącej wydatków budżetu powiatu na 2012 rok wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ulega zmianie Tabela Nr 5 do Uchwały Rady Powiatu Nr XV/114/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku dotycząca wydatków inwestycyjnych powiatu kozienickiego na 2012 rok, która po zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Ulega zmianie Złącznik Nr 1 do Uchwaly Rady Powiatu Nr XV/114/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku dotyczący dotacji udzielanych w 2012 roku z budżetu powiatu kozienickiego podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, który po zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – obowiązuje w roku budżetowym 2012 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Powiatu


Włodzimierz Stysiak

Załącznik do Uchwały Nr XXII/186/2012
Rady Powiatu Kozienickiego
z dnia 26 września 2012 r.
Zalacznik1.xls

1a. Załacznik Nr 1, Nr2, Nr3, Nr4 do Uchwały Rady Powiatu Kozienickiego Nr XXII.186.2012 z dnia 26 września 2012 roku

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Clever Investment

Księgowość Bliska Tobie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »