| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/155/12 Rady Gminy Goworowo

z dnia 19 września 2012r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/102/11 Rady Gminy Goworowo z dnia 30 grudnia 2011 r. uchwała budżetowa na 2012 r

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 4   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 211,art. 214, art. 215, art. 217, art. 237, art. 239 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) w   związku z   art. 121 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. - przepisy wprowadzające ustawę o   finansach publicznych (Dz.U. 157,poz. 1241) Rada Gminy Goworowo uchwala, co następuje:  

§ 1.  

1)   Dokonuje się zmian budżetu gminy na 2012 r. zgodnie z   załącznikami 1-4 do uchwały:  

zwiększa się wydatki gminy o   kwotę - 200,00 zł  

zwiększa się dochody gminy o   kwotę - 810.607,00 zł  

2)   Po zmianach, o   których mowa w   punkcie 1   budżet Gminy Goworowo wynosić będzie:  

1.   Dochody - 26.687.069,42 zł z   tego:  

a)   bieżące w   kwocie - 23.238.211,42 zł  

b)   majątkowe w   kwocie - 3.448.858,00 zł  

2.   Wydatki - 27.216.435,42 zł, z   tego:  

a)   bieżące w   kwocie - 22.241.842,42 zł  

b)   majątkowe w   kwocie - 4.974.593,00 zł.  

§ 2.  

1.   Ustala się deficyt budżetu gminy w   wysokości 529.366,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z   zaciągniętych pożyczek i   kredytów.  

2.   Ustala się przychody budżetu w   wysokości 5.081.763,00 zł, rozchody w   wysokości 4.552.397,00 zł zgodnie z   załącznikiem Nr 5   do niniejszej uchwały.  

§ 3.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 4.  

1)   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   obowiązuje w   roku budżetowym 2012.  

2)   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

Przewodniczący Rady  


Karolina   Łazicka

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/155/12
Rady Gminy Goworowo
z dnia 19 września 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Plan dochodów  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/155/12
Rady Gminy Goworowo
z dnia 19 września 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Plan wydatków  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/155/12
Rady Gminy Goworowo
z dnia 19 września 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Plan dochodów zadania zlecone  

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/155/12
Rady Gminy Goworowo
z dnia 19 września 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Plan wydatków zadania zlecone  

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIII/155/12
Rady Gminy Goworowo
z dnia 19 września 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Przychody i   rozchody budżetu w   2012 r.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy"

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. jest podmiotem intensywnie rozwijającym się na polskim oraz międzynarodowym rynku usług prawnych. Wyróżnia się przede wszystkim postępowym działaniem, które ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia prawnego oraz biznesowego zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »